Aanvraag vergunning voor nuts- en infrastructuurwerken (uitvoeringsvergunning)

Wil je nuts- of infrastructuurwerken uitvoeren op het openbaar domein van de Stad Gent?

Waar gaat het over?

Op deze pagina vind je de nodige informatie om een uitvoeringsvergunning aan te vragen als netbeheerder of aannemer van nuts- en infrastructuurwerken.

De Stad Gent hanteert de term “uitvoeringsvergunning” voor een signalisatievergunning. De uitvoeringsvergunning is niet te verwarren met de reservatievergunning (domeintoelating).

Vooraleer je een uitvoeringsvergunning kan aanvragen, dien je over een reservatievergunning te beschikken, behoudens andersluidende afspraken. 

Met zo’n reservatievergunning reserveer je als het ware een bepaalde periode en een zone waarbinnen je bepaalde nutswerken wil uitvoeren. Om effectief te kunnen starten met de werken heb je nog een uitvoeringsvergunning nodig.

De uitvoeringsvergunning voor nuts- en infrastructuurwerken regelt de inname van het openbaar domein (werfzone en alle andere noodzakelijke innames), toelating voor het plaatsen van signalisatie, de minderhinder-maatregelen en eventuele andere voorwaarden voor deze (grond)werken. Deze vergunning is altijd vereist, tenzij de (grond)werken onder jaartoelating uitgevoerd kunnen worden.

Wat zijn de voorwaarden?

Bij het aanvragen van de uitvoeringsvergunning is een GIPOD-ID als referentie op te geven. Het werk dient dus vooraf geregistreerd te zijn in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD), behoudens andersluidende afspraken.

De Stad Gent hecht veel belang aan het vermijden of maximaal beperken van hinder door (grond)werken en goede communicatie hieromtrent. De veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers is prioritair, en er moet ook steeds aandacht zijn voor de bereikbaarheid van woningen, handelaars en publieke voorzieningen.

Neem bij de planning van nuts- en infrastructuurwerken tijdig contact op met de afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) om dit te bespreken. Voor werken met grote mobiliteits- of andere hinder, is een goede voorbespreking essentieel voor het bekomen van de nodige vergunning(en).

De procedures en voorwaarden voor het uitvoeren nuts- en infrastructuurwerken in Gent kan je nalezen in het reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement). 

Meer info lees je ook in de gids met de belangrijkste aandachtspunten van het Gentse minderhinder-beleid en het nieuwe NINF-reglement 

Welke stappen zijn er?

Aanvraag

 • Kies bij de online aanvraag voor de optie 'infrastructuur- en nutswerken'.
 • Teken in de toepassing alle innames in die je nodig hebt voor de uitvoering van de werken en teken deze correct in.
 • Denk daarbij onder meer aan:
  • werk- en werfzones
  • stockagezones
  • laad- en loszones
 • Je krijgt er meteen ook een zicht op andere innames die in dezelfde periode, op dezelfde locatie en omgeving, zijn aangevraagd of vergund. Neem in geval van mogelijk conflict onmiddellijk contact op met IPR.

Dien je aanvraag tijdig in

Vraag de uitvoeringsvergunning voor nuts- en infrastructuurwerken minstens 30 dagen voor de geplande start van de werken aan. Bij werken met grote hinder is een voorbespreking met IPR steeds aangewezen.

Als de aanvraag ontvankelijk (volledig) is, streeft de Stad Gent ernaar om binnen een termijn van 21 dagen te beslissen over de uitvoeringsvergunning. De richttermijn van 30 dagen is ingegeven door de hindercommunicatie die meestal nog gevoerd moet worden tussen de vergunning en de effectieve start van de (grond)werken.

Opgelet: wanneer de behandeling van de aanvraag overlapt met de sluitingsperiode van de Gentse Feesten en de eindejaarsperiode, wordt de termijn met 7 dagen verlengd.

Wanneer je inname of werk in de onmiddellijke omgeving van een waterweg gepland is, is de kans groot dat we advies opvragen bij de Vlaamse Waterweg. De adviestermijn bij de Vlaamse Waterweg bedraagt momenteel 30 dagen. Houd hier rekening mee bij het doorgeven van je uitvoeringsdata.

Signalisatieplan

 • Voeg een correct signalisatieplan toe bij de aanvraag. Beschrijf hierin gedetailleerd hoe het verkeer zal circuleren of zal worden omgeleid.
 • Het signalisatieplan bevat zo nodig een veilig alternatief tijdens de werken volgens het STOP-principe. Hierbij zijn de stappers prioritair, dan de trappers, vervolgens het openbaar vervoer en ten slotte het privé gemotoriseerd vervoer).
 • Een goed signalisatieplan bestaat daarom ook uit een exacte aanduiding van:
  • de locatie van de inname(s)
  • de juiste verkeersborden
 • Een signalisatieplan is op maat gemaakt en moet steeds de specifieke situatie op het moment van de werken weergeven.

Onderaan deze pagina, bij  'Documenten', kan je de handleiding raadplegen voor de opmaak van een goed signalisatieplan. Je vindt er ook een overzicht met de meest voorkomende verkeersborden. Deze kan je gebruiken voor je online-aanvraag.

Contactgegevens

Na een eerste aanvraag, worden je ingevulde contactgegevens opgeslagen in ons systeem en gekoppeld aan je Kruispuntbank van ondernemingen-nummer (KBO-nummer).
Bij een volgende aanvraag met hetzelfde KBO-nummer, zal je deze gegevens niet opnieuw moeten ingeven.

Minderhinder

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties (Brandweer, Ivago, …). Pas daarna wordt er vergund. Hierbij werken alle stadsdiensten met het minderhinderprincipe. Dit betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd met als doel de hinder maximaal te beperken.

Verlenging

Heb je een verlenging van een bepaalde vergunning nodig? Dan moet je je opnieuw aanmelden op ons digitaal loket. Je kunt daar voor de optie 'verlenging' kiezen. Je hebt hiervoor het vergunningsnummer van de lopende vergunning nodig. Een verlopen uitvoeringsvergunning kan niet verlengd worden en dient dus opnieuw aangevraagd te worden alvorens de werken verder kunnen uitgevoerd worden.

Wijziging

Wil je een bestaande vergunning wijzigen, neem dan contact op met de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - afdeling Innames Publieke Ruimte. Je vindt de contactgegevens onderaan.
 

Regelgeving

Gelijkaardige producten

Aanvraag vergunning voor nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating)

Aanvraag vergunning voor nuts- en infrastructuurwerken (uitvoeringsvergunning)