Aanvraag vergunning voor nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating)

Wil je nuts- of infrastructuurwerken inplannen op het openbaar domein van de stad Gent?

Waar gaat het over?

Op deze pagina vind je de nodige informatie om een reservatievergunning aan te vragen als netbeheerder van nuts- en infrastructuurwerken.

De Stad Gent hanteert de term “reservatievergunning” ook voor een domeintoelating. De reservatievergunning is niet te verwarren met de uitvoeringsvergunning.

Met zo’n reservatievergunning reserveer je als het ware een bepaalde periode en een zone waarbinnen je bepaalde nutswerken wil uitvoeren. Om effectief te kunnen starten met de werken heb je nog een uitvoeringsvergunning nodig.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de ‘gereserveerde’ zone en periode voor de uitvoering van de aangevraagde werken, en de bijhorende minderhinder- en andere voorwaarden. Dit geldt ook voor de uitoefening van graafrechten in Gent.

De effectieve start van de werken is onder voorbehoud van de nodige uitvoeringsvergunning (signalisatie), tenzij ze volledig uitvoerbaar is onder jaartoelating.

Wanneer je inname of werk in de onmiddellijke omgeving van een waterweg gepland is, is de kans groot dat we advies dienen op te vragen bij de Vlaamse Waterweg. De adviestermijn bij de Vlaamse Waterweg bedraagt op dit moment 30 dagen. Houd hier rekening mee bij het doorgeven van je uitvoeringsdata.

Wat zijn de voorwaarden?

Bij het aanvragen van de reservatievergunning is een GIPOD-ID als referentie op te geven. Het werk dient dus vooraf geregistreerd te zijn in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) behoudens andersluidende afspraken.

Via GIPOD is tevens na te gaan of de (grond)werken in synergie kunnen uitgevoerd worden.

De Stad Gent hecht veel belang aan het vermijden of maximaal beperken van hinder door (grond)werken en goede communicatie hieromtrent. De veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers is prioritair, en er moet ook steeds aandacht zijn voor de bereikbaarheid van woningen, handelaars en publieke voorzieningen.

De procedures en voorwaarden voor het uitvoeren nuts- en infrastructuurwerken in Gent kan je nalezen in het reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement). 

Meer info lees je ook in de gids met de belangrijkste aandachtspunten van het Gentse minderhinder-beleid en het nieuwe NINF-reglement 

Welke stappen zijn er?

De Stad Gent volgt de procedure en termijnen van de Code Nutswerken en past het systeem van de gebundelde digitale aanvraag toe. Momenteel is het nog niet mogelijk om een reservatievergunning (domeintoelating) digitaal aan te vragen via GIPOD. In afwachting van een uniek GIPOD-portaal, gebeurt de aanvraag per mail.

Alle reglementair vereiste informatie, plannen, en andere stukken zijn digitaal aan te leveren.

Stuur een volledige aanvraag door naar dwbw.nutsleidingen@stad.gent samen met de nodige bijlagen (uitvoeringsplan, fasering, …).

Wanneer je inname of werk in de onmiddellijke omgeving van een waterweg gepland is, is de kans groot dat we advies dienen op te vragen bij de Vlaamse Waterweg. De adviestermijn bij de Vlaamse Waterweg bedraagt op dit moment 30 dagen. Houd hier rekening mee bij het doorgeven van je uitvoeringsdata.

Regelgeving

Gelijkaardige producten

Aanvraag vergunning voor nuts- en infrastructuurwerken (uitvoeringsvergunning)