Integraal Plan Openbaar Domein

Richtlijnen van de Stad Gent voor ontwerpers van projecten in de publieke ruimte.

Om meer samenhang te brengen in de inrichting van haar publieke ruimte, heeft de Stad Gent het Integraal Plan Openbaar Domein (kortweg IPOD) ontwikkeld. De richtlijnen zijn een handleiding voor elke ontwerper van projecten in de publieke ruimte in Gent.

Momenteel werkt de Stad Gent aan het vierde deel. IPOD IV legt de focus op de klimaatrobuuste inrichting van het openbaar domein. Het formuleert richtlijnen  voor de toepassing van groen- en waterelementen in het straatbeeld (inclusief pleinen, bermen, parkings en andere publieke ruimtes).

Het IPOD IV bestaat uit twee delen:

  • Deel 1 - Algemene Visie formuleert de stadsbrede visie betreffende een klimaatrobuuste inrichting van het openbaar domein. Het college van burgemeester en schepen nam kennis van dit deel op 16 december 2021.
  • Deel 2 - Ontwerptool formuleert principes voor de omzetting van de algemene visie naar concrete projecten. Dit deel is in opmaak en zal geïntegreerd worden met het eerste deel.

Je kan het eerste deel van IPOD IV hieronder donwloaden.

Ook IPOD I, IPOD II en IPOD III kan je nog digitaal raadplegen.

  • IPOD I: Methodiek voor het opstellen van inrichtingsplannen (aktename college 25 januari 2007)
  • IPOD II: Richtlijnen en dimensionering openbaar domein (kennisneming college 29 maart 2012)
  • IPOD III: Objecten in de openbare ruimte (kennisneming college 22 december 2016)