SBMG ÔÇô SITE_Header1.jpg

Visienota Samen Stad Bouwen

Over de visie, ambities en voorstellen van de Stadsbouwmeester

Met deze nota stelt Peter Vanden Abeele voor hoe hij het eerste mandaat stadsbouwmeester Gent in de periode 2018-2023 verder zal invullen. De taken en rollen van de stadsbouwmeester komen aan bod, de ambities voor de stad en voorstellen tot praktische uitwerking van de nieuwe functie binnen de stedelijke werking, de inhoudelijke klemtonen, en publieksinitiatieven worden erin toegelicht.

De stadsbouwmeester pleit ervoor om tegelijkertijd stad bij te maken en stad vrij te maken om zo garanties te bieden op de levenskwaliteit van alle inwoners. Hij moedigt aan om in te zetten op innovatieve en collectieve woonvormen, performante vervoerssystemen en beter uitgebouwde voorzieningen om Gent klaar te maken voor de transities van de 21e eeuw. De stadsbouwmeester selecteert ook een aantal prioritaire plekken in Gent waarop hij zal focussen. Dat gaat over het voorop plaatsen van robuuste groene en onbebouwde ruimte. Over ruimte verdichten in de 20E gordel en ruimte vrij maken in de 19E gordel. Over de ambitie om pleinen, straten en parken (denk Sint-Jacobs, Zuid, stationsomgeving) terug echt publiek te maken. Over het uitbouwen van de kleine ring als stadsboulevard en het uitbouwen van diverse vervoersnetwerken tussen de R40 en R4. Ten slotte wil de stadsbouwmeester meer slagkracht in het ruimere gebied rond de oude dokken en een ontwerpend onderzoek voor de omgeving Watersportbaan en het gebied van de arsenaalsite in Gentbrugge.

Samen Stad Bouwen

Lees de visienota van de stadsbouwmeester PDF (10.84 MB)