Subsidie voor de renovatie en verbouwing van huurwoningen

Verhuur je een woning in Gent en wil je die renoveren en verbouwen? Kijk hier of je in aanmerking komt voor een subsidie.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent wil verhuurders stimuleren en ondersteunen om hun huurwoning in Gent kwaliteitsvol en energiezuinig te renoveren. 

Bij het Verhuurderspunt van de Stad Gent kun je terecht voor kosteloos renovatieadvies en -begeleiding om de huurwoning aan te passen aan de geldende woningkwaliteitsnormen en energiezuiniger te maken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met De Energiecentrale.

Na dit voortraject via het Verhuurderspunt, kun je voor de uitgevoerde werken een stedelijke subsidie aanvragen (naast Mijn VerbouwPremie van Vlaanderen). Er is ook een subsidie voor de ondersteuning van zittende huurders tijdens de werken (zoals kosten van een tijdelijke verhuis, verplaatsing of stockage van inboedel, …).

Het Gentse subsidiereglement loopt tot en met 31 december 2025. De uiterste indieningsdatum voor subsidieaanvragen is 1 september 2025.

Lees het subsidiereglement

Maak een afspraak met Het Verhuurderspunt

Vraag de subsidie online aan

Wat zijn de voorwaarden?

De subsidie is bedoeld om de woningkwaliteit en energiezuinigheid van huurwoningen te verbeteren, door werken aan de woning zelf of aan gemeenschappelijke delen of installaties (huurwoning in appartementsgebouw). Het kan gaan over de renovatie of verbouwing van een bestaande huurwoning, de realisatie van een nieuwe huurwoning in een bestaand gebouw of heropbouw na sloop van een bestaande, grondgebonden huurwoning.  

Wie komt in aanmerking?

 • de eigenaar van de huurwoning of houder van een ander zakelijk recht
 • een derde die door de eigenaar van de huurwoning gemachtigd is om de subsidie aan te vragen (bijv. bij renovatiehuurovereenkomst)

Dit geldt ook voor werken aan gemeenschappelijke delen of installaties van appartementsgebouwen, in functie van de betrokken huurwoning (met bewijs van de nodige beslissing van de vereniging van mede-eigenaars en het eigen aandeel in de mede-eigendom of in de investering). De VME kan de stedelijke subsidie zelf niet aanvragen.

De woning of het gebouw waarin de woning zich bevindt:

 • ligt in Gent
 • is ouder dan 15 jaar
 • voldoet aan de wetgeving inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning
 • voldoet na de werken aan de woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen en beschikt over een geldig conformiteitsattest
 • wordt na de werken (verder) verhuurd als hoofdverblijfplaats aan een natuurlijk persoon gedurende 9 jaar met een geregistreerd huurcontract
 • de huurprijs is gelijk of lager dan de maximale huurprijs die door het college van burgemeester en schepenen wordt bepaald (rekening houdend met type, grootte en EPC van de woning)

Komen niet in aanmerking:

 • nieuwbouw, behalve heropbouw na sloop van een grondgebonden huurwoning
 • woonboten, woonwagens, caravans en tiny houses
 • sociale huurwoningen, behalve woningen verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor
 • kamerwoningen
 • woningen die opgenomen zijn in het register van herstelvorderingen
 • projecten waarvoor de subsidie of andere financiering onderdeel uitmaakt van een specifieke overeenkomst met de Stad Gent

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Subsidie voor werken

De subsidie bedraagt 50% van de gestaafde kosten voor de werken aan de huurwoning (of het aandeel in de werken aan gemeenschappelijke delen of installaties), met hierna volgende maxima afhankelijk van:

 • - de grootte van de woning (bezettingsnorm volgens Vlaamse Codex Wonen)
 • - verhuur via het Sociaal Verhuurkantoor Gent (onderdeel van toekomstige Woonmaatschappij), het Stedelijk Verhuurkantoor Huuringent of op de private huurmark

Bezettingsnorm woning

Verhuur via SVK of HIG

Private verhuur

Woning voor 1-3 personen

9.000 euro

6.000 euro

Woning voor 4-6 personen

12.000 euro

8.000 euro

Woning voor meer dan 6 personen

15.000 euro

10.000 euro

Subsidie voor huurdersondersteuning

 • De subsidie bedraagt 100% van de gemaakte kosten met een maximum van 750 euro

Welke werken komen in aanmerking?

De categorieën van werken die in aanmerking komen voor de stedelijke subsidie en de bijhorende technische vereisten zijn dezelfde als deze van de Vlaamse Mijn VerbouwPremie en de Fluvius-premie voor zonnepanelen:

 • dak: isolatie en renovatie
 • buitenmuur: isolatie en renovatie
 • vloer: isolatie en renovatie
 • ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
 • binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap
 • elektriciteit en sanitair
 • hernieuwbare energietechnieken: zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en zonnepanelen

Voor appartementen kan het zowel gaan om werken aan privatieve delen als werken aan gemeenschappelijke delen en installaties.

Opgelet: enkel werken die opgenomen zijn in het voorgaande renovatieadvies via het Verhuurderspunt van de Stad Gent komen in aanmerking voor de stedelijke subsidie. Een afwijkende regeling is mogelijk als je:

 • reeds aan de slag bent met gebreken die een woningcontroleur heeft vastgesteld
 • samenwerkt met een architect
 • samenwerkt met een organisatie die de renovatie of verbouwing volledig uitvoert of begeleid om de woning aansluitend minstens 9 jaar te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor Gent of het Stedelijk Verhuurkantoor Huuringent
 • of via De Energiecentrale betrokken bent bij een collectief renovatietraject voor appartementsgebouwen.

Maak dus best vóór de start van de werken een afspraak bij het Verhuurderspunt van de Stad Gent, voor een gesprek op maat. Er wordt dan een plaatsbezoek ingepland, waarna je een renovatieadvies ontvangt en indien je dat wenst ook gratis begeleid kan worden bij de werken. Zo ben je zeker dat de werken in overeenstemming zijn met de geldende normen, technische vereisten en de subsidievoorwaarden.

Hoe en wanneer kan je de premie aanvragen?

 • De aanvraag gebeurt via het daartoe bestemde aanvraagformulier, nà uitvoering van de werken en het verkrijgen van het conformiteitsattest.
 • Alle werken (en eventuele huurdersondersteuning) voor dezelfde woning moeten deel uitmaken van eenzelfde aanvraag. Het is wel mogelijk om een afzonderlijke aanvraag in te dienen voor werken aan private of gemeenschappelijke delen of installaties die via de VME verlopen en daardoor pas later klaar zijn.
 • De aanvraag gebeurt binnen een termijn van 1 jaar na het renovatieadvies of de nodige omgevingsvergunning voor de werken, maar kan in bepaalde omstandigheden met 1 of zelfs 2 jaar verlengd (het laatste enkel voor werken die via de VME verlopen en daardoor pas later klaar zijn).
 • De ingediende facturen dateren van na het renovatieadvies en zijn maximaal 2 jaar oud.
 • De uiterste datum om deze subsidie aan te vragen is 1 september 2025