Ste­den­bouw­kun­dig ontwerpend onderzoek omgeving parking Bourgoyen

Op zoek naar ruimte voor een nieuwe basisschool voor de buurt

De Stad Gent heeft het stedenbouwkundig bureau VELD aangesteld om een ontwerpend onderzoek uit te voeren voor de omgeving van de parking Bourgoyen.

Het onderzoek vertrekt van volgende principes:

 • waar en op welke manier een nieuwe basisschool voor 120 kinderen uit de buurt een plaats kan krijgen
 • met ook ruimte voor werkploegen van de Groendienst
 • breed en gedeeld gebruik zoals speelplaats en lokalen voor de buurt
 • zuinig ruimtegebruik/compact ontwerpen
 • klimaatbewust ontwerpen
 • verkeersluwe omgeving
 • respect voor / geen extra druk op de bestaande natuur
 • omgeving met meer groen
 • volwaardig portaal voor het natuurgebied
 • versterken van de samenhang tussen de gebouwen onderling en de omgeving
 • maximaal rekening houdend met de buurt

De nieuwe basisschool met ruimtes voor de werkploegen van de Groendienst moet binnen de afbakening van het perceel van de Stad Gent blijven. Dit perceel is 3,5 hectare groot.

Jouw mening telt

Op 26 maart 2022 konden de buurtbewoners de eerste keer hun ideeën en suggesties geven op een infomarkt.

Een buurtklankbordgroep van enkele omwonenden zal het hele ontwerpproces verder meevolgen.

Heb je zelf een idee voor de omgeving? Stop het in de bus van het Natuurcentrum Jan Hublé (Driepikkelstraat 32) of mail het aan de wijkregisseur eleke.langeraert@stad.gent

Welke principes hanteren we bij dit onderzoek?

Bekijk hier de presentatie met historische beelden en beleidsplannen PDF (2.9 MB)