Kot op slot: nieuw cam­pag­ne­ma­te­ri­aal

Diefstal op kot blijft een groot probleem. Vraag als kotbaas gratis campagnemateriaal aan om samen het aantal diefstallen tegen te gaan.

Nog altijd wordt er in heel wat koten ingebroken. Eén van de grootste problemen is dat studenten via de parlofoon onbewust dieven binnenlaten.
Om dit tegen te gaan biedt Stad Gent campagnemateriaal aan om ervoor te zorgen dat de studenten eerst 'checken' wie er aanbelt. Er worden stickers om aan de parlofoons op te hangen en A3 affiches voorzien.