Aanvraag controle van een bouwlijn

Voor start van bouwwerken vergund voor 1 januari 2023 moet de bouwheer laten controleren of de bouwlijnen kloppen met het vergunde bouwplan.

Waar gaat het over?

De bouwheer moet een controle van de bouwlijn aanvragen bij de landmeetcel van de stad Gent:

 • zodra de bouwheer de bouwlijnen op het terrein heeft uitgezet;
 • en ten laatste 15 dagen voor de start van de bouwwerken.

Opgelet, dit geldt enkel nog voor vergunningen gekregen voor 1 januari 2023.

 • Voor de vergunningen ingediend na 1 januari 2023 heeft de stad Gent beslist om geen controle bouwlijn meer uit te voeren.
 • Voor de vergunningen ingediend na 1 januari 2023 moet er geen controle bouwlijn meer aangevraagd worden. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid om de voorgevel op de juiste plaats te plaatsen, volledig bij de bouwheer ligt. Bij onregelmatigheden, zal dienst Toezicht Wonen, Bouwen en  Milieu optreden.

  Welke stappen zijn er?

  Een landmeter van de Stad Gent komt controleren of de bouwheer de bouwlijnen correct en volgens de vergunning heeft uitgezet.

  Indien alles in orde is volgens de vergunning, stuurt de landmeetcel de bouwheer/eigenaar een ‘proces-verbaal van aflijning bouwlijn’.
  Na ontvangst van dit proces-verbaal mag de bouwheer starten met de werken.

  Indien de bouwlijn niet correct is volgens de vergunning, stuurt de landmeetcel de opmerkingen over de bouwlijn door naar de bouwheer.
  De bouwheer mag niet beginnen met de werken en moet eerst de bouwlijn aanpassen en een nieuwe controle aanvragen bij de landmeetcel.

  Hoe vraag ik een controle van een bouwlijn aan?

  De aanvraag gebeurt met het 'aanvraagformulier controle van een bouwlijn'.
  Het ingevulde document kan je mailen naar landmeetcel@stad.gent of per post opsturen naar Stad Gent, Landmeetcel, Botermarkt 1, 9000 Gent.

  Wil je een bouwlijn laten controleren?
  vraag hier je controle aan