Landmeetcel (bouwlijn, rooilijn) - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

enkel na afspraak   

  • Controle bouwlijn:  vraag de controle minstens 14 dagen voor aanvang van de werken met formulier aan via landmeetcel@stad.gent 
    meer info en formulier
  • Meer informatie nodig over een rooilijn ? Stuur een mail naar landmeetcel@stad.gent met vermelding van het adres, eventueel het kadasternummer en de reden waarom de info wordt opgevraagd.
Opgelet
Controle bouwlijn
geldt enkel nog voor vergunningen gekregen voor 1 januari 2023.
Voor de vergunningen ingediend na 1 januari 2023 is er geen controle bouwlijn meer nodig. 
Vragen m.b.t. overdrachten en onteigeningen, zijn voor de Dienst Vastgoed van de Stad Gent
Voor informatie omtrent rooilijnen van Gewestwegen, kan je terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Locatie