Belasting op stu­den­ten­hui­zen

Wanneer moet je belastingen betalen? Lees het hier.

De Stad Gent heft een belasting aan eigenaars van woningen waar niemand is ingeschreven in het bevolkingsregister, de zogenaamde tweede verblijven.

De meeste studenten zijn gedomicilieerd bij hun ouders. En zijn dus niet ingeschreven op hun kotadres. De kotbaas krijgt voor de studentenkoten zonder domicilieadres ook een belasting aangerekend van Stad Gent.

Conformiteitsattest

De kotbaas kan deze belasting vermijden. De Stad Gent rekent voor studentenkoten geen belasting aan als de kotbaas een conformiteitsattest heeft voor zijn studentenhuis. De kotbaas kan een conformiteitsattest aanvragen bij de Stad Gent. Het attest toont na een controle aan dat het studentenhuis voldoet aan de verplichte basis woonkwaliteits- en brandveiligheidsnormen.

Als een studentenhuis wordt beschouwd: een gebouw, bestaande uit minstens twee kamers en gebeurlijke gemeenschappelijke ruimten en/of studio’s die specifiek zijn gericht op de huisvesting van studenten en hoogstens één andere woning. Dit gebouw moet eveneens voldoen aan de stedenbouwkundige normering én aan de gewestelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen inzake kamers en studio’s geattesteerd door een conformiteitsattest. Aanvragen van een conformiteitsattest ingediend bij de bevoegde administratie ten laatste 30 juni van het aanslagjaar én voor zover die resulteren in een conformiteitsattest, worden eveneens in aanmerking genomen vanaf het aanslagjaar van deze aanvraag. Een appartement gelegen in een meergezinswoning wordt nooit beschouwd als een studentenhuis.

Maar wees gewaarschuwd: sommige kotbazen hebben geen conformiteitsattest en rekenen deze belasting door aan de studenten! Dit mag enkel wanneer dit zo in je huurcontract staat. Wij raden ook af om een studentenkot te huren zonder conformiteitsattest. Want geen conformiteitsattest = geen garantie op een veilig kot.

Vraag vóór het ondertekenen van je huurcontract aan de kotbaas of je kot over een conformiteitsattest beschikt. Of vraag dit zelf na via  kot@stad.gent . En let op de clausule in je huurcontract waarin staat dat de belasting aan jou zal doorgerekend worden. Spreek de kotbaas aan over z’n plichten: het is zijn verantwoordelijkheid om jou te voorzien van een kot die voldoet aan alle verplichte basisnormen.

Bekijk de voorwaarden en tarieven op stad.gent - belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister.

Het belastingreglement vind je hier terug. De tarieven van de belasting kan je daar ook terug vinden. 

In uitzonderlijke gevallen mogen studenten in een gezinswoning of appartement verblijven (geen studentenhuisvesting), zie https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/samenwonen-met-studenten . De belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister (zogenaamde ‘tweede verblijven’) moet hier sowieso betaald worden wanneer er studenten wonen zonder domicilie. Ook al is er een conformiteitsattest.