Brecht Van der Schueren wint Scriptieprijs DiverGent met analyse AfricaMuseum

In zijn scriptie analyseert de laureaat de vernieuwde permanente tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren.

De Stad Gent en de Universiteit Gent hebben vandaag, op dinsdag 4 februari 2020, de Scriptieprijs DiverGent uitgereikt aan Brecht Van der Schueren. In zijn scriptie analyseert de laureaat de vernieuwde permanente tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren.

Brecht Van der Schueren wint de Scriptieprijs DiverGent 2020 met de scriptie Koloniale afasie in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Analyse van de vernieuwde permanente tentoonstelling en pistes voor een verdere dekolonisering. Hij ontvangt als winnaar onder meer een cheque van 500 euro.

Over de winnende scriptie

Nadat het AfricaMuseum in Tervuren enkele keren in de media kwam, brengt dit werk een genuanceerde analyse en concrete aanbevelingen voor de toekomst. De studie werpt een constructieve blik op de vernieuwde permanente tentoonstelling door een focus op een verdere dekolonisering van het museum.

De winnaar brengt een bijzonder heldere, genuanceerde analyse van een heel actueel thema. Hij vertrekt daarbij vanuit de premisse dat het vernieuwde museum nog niet is gedekoloniseerd. Deze veronderstelling wordt hardgemaakt door een kritische analyse van de verschillende zalen van de tentoonstelling.

De winnende scriptie biedt concrete handvaten voor een dynamisch beleid om kolonialisme en de erfenissen ervan scherp te stellen, de consequenties ervan te overzien én deze te remediëren. Het onderzoek bevat daarom ook voor educatieve en weten­schap­pe­lij­ke doeleinden interessante perspectieven over koloniale erfenissen in onze huidige samenleving.

Ook bruikbaar voor andere organisaties

Doorheen het werk slaagt Brecht Van der Schueren erin om zijn positie als witte man kritisch te duiden en daarmee het meerderheidsperspectief en het academisch-wetenschappelijke oogpunt in vraag te stellen. De jury oordeelt dat het werk kan gebruikt worden voor een didactisch pakket waarmee scholen leerlingen kunnen voorbereiden op een kritisch museumbezoek. De laureaat reikt ook concrete handvaten aan voor rondleidingen en de opleiding van museumgidsen. En hoewel het AfricaMuseum het onderwerp is, geeft Van der Schueren ook beleidsrelevante inzichten met een meerwaarde voor andere organisaties.

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika lijkt onvoldoende te (willen?) beseffen dat het kolonialisme diep ingeschreven staat in zijn DNA, en dus resoneert in alles wat het doet. De heropening van het KMMA mag geen eindpunt zijn, maar het begin van het deko­lo­ni­se­rings­pro­ces.

Het koloniaal verleden is een schandvlek in de geschiedenis van België die altijd onderbelicht is gebleven. Daar komt stilaan verandering in, niet in het minst dankzij verhoogde aandacht vanuit de academische wereld. Opvallend is dat ook de winnende scriptie in 2019 als thema de bewustwording omtrent de Belgische kolonisatie van Congo heeft. In Gent loopt sinds november 2019 een participatief traject met burgers, academici, mid­den­veld­or­ga­ni­sa­ties en verenigingen rond het koloniaal verleden en de impact ervan vandaag. Dit najaar worden daarvan de resultaten verwacht.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke Kansen en Participatie

Andere laureaten

De andere laureaten, Mayada Srouji en Ilse Kint, krijgen allebei een eervolle vermelding en een kleine attentie voor hun masterscriptie, respectievelijk Gendergelijkheid en traditionele gemeenschappen: Een (on)gelukkig huwelijk? Hoe kijken Syrisch Vlaamse moslimvrouwen tussen de 18 en 26 jaar oud naar het huwelijk? en Een dubbel taboe overwinnen: toegang tot zorg voor sekswerkers na seksueel geweld.

De drie laureaten komen in aanmerking voor publicaties. Ze publiceren een Engelstalig artikel bij het Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) en ook in het Nederlandstalige tijdschrift Samenleving en Politiek worden ze opgenomen. Alle deelnemende scripties kunnen geraadpleegd worden via de expertendatabank van de Beleidscel Diversiteit en Gender.

De prijs

De Scriptieprijs DiverGent werd voor de vijfde keer uitgereikt. De prijs is een waardering en erkenning voor het werk dat studenten realiseren op vlak van sociaal, kritisch engagement. Een jury van 15 personen, bestaande uit professoren en onderzoekers uit verschillende disciplines, beleidsmedewerkers van de Stad Gent en de Universiteit Gent, redactieleden van tijdschriften en externe experts koos uit 20 sterke kandidaturen uiteindelijk de 3 laureaten.