Werkingssubsidies sportverenigingen

Met deze werkingssubsidie voor werking met jeugd (t/m 18 jaar) en/of G-sportwerking, kan u uw sportvereniging kwalitatief verder uitbouwen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Deze subsidie kan uw vereniging helpen om te zorgen voor de kwaliteit in de reguliere werking van de sportclub.

Voorwaarden

 • De Stad Gent heeft voldoende kredieten beschikbaar
 • U bezorgt de Sportdienst aan de hand van de criteria de gegevens van de jeugdwerking (tot en met 18 jaar) en/of de werking voor personen met een beperking binnen het grondgebied Gent. U kan hiervoor het formulier invullen dat u op deze pagina vindt. Per criterium waaraan u voldoet, krijgt u 'subsidiepunten'. Hoe meer subsidiepunten u verzamelt, hoe hoger uw werkingssubsidie.

Doelgroep

Erkende Gentse sportverenigingen met de bijkomende erkenning jeugdwerking t.e.m. 18 jaar en/of voor personen met een handicap.

Indientermijn

Uiterlijk 1 maart van het kalenderjaar waarvoor de werkingssubsidie wordt aangevraagd.

Bedrag

Uw werkingssubsidies worden als volgt berekend:

 • Per criterium waaraan u voldoet, verzamelt u subsidiepunten.
 • Het totaal door u behaalde subsidiepunten wordt opgeteld (i.e. T1).
 • Het totaal van behaalde subsidiepunten van u en van alle Gentse clubs wordt opgeteld (i.e. T2).
 • De totaalbedrag van dat kalenderjaar dat voor de subsidie is voorbehouden, wordt gedeeld door het totaal van de behaalde subsidiepunten (T2). Zo wordt de waarde van 1 subsidiepunt berekend.
 • De waarde van 1 subsidiepunt wordt vermenigvuldigd met het totaal van uw behaalde subsidiepunten (T1). Dit bedrag is uw werkingssubsidie.

Benodigdheden

Om een aanvraag tot werkingssubsidies te doen, vult u het aanvraagformulier voor een bijkomende erkenning voor werking met jeugd (t.e.m. 18 jaar) en/of met personen met een handicap in (dit formulier wordt ook gebruikt om werkingssubsidies te berekenen).

U vindt dit formulier terug op deze pagina.

Naast dit invuldocument, dient u ook onderstaande bewijsstukken in:

 • Een overzicht van de trainers en begeleiders voor de jeugd en/of personen met een beperking, met daarin per persoon:

  • de naam,

  • de behaalde kwalificaties die voorkomen in de referentietabel van de Vlaamse Trainersschool (VTS) of de erkenning door de VTS van eerder verworven kwalificaties (EVK) (Het reddersdiploma alleen is voor de begeleiders van zwemactiviteiten niet voldoende om als gekwalificeerd te worden beschouwd, behalve voor clubs voor reddingszwemmen);

  • een kopie van de diploma’s voor de beoefende sport(en).

 • Het diploma van de jeugdcoördinator en/of diploma van de persoon die het aanbod voor personen met een berperking coördineert.

 • Een genummerde lijst van de actieve Gentse jeugdleden en/of personen met een beperking en een genummerde lijst van niet-Gentse jeugdleden en/of personen met een beperking, met daarin per persoon:

  • de naam;

  • de postcode en gemeente;

  • de geboortedatum.

Zorg ervoor dat de ingevulde gegevens betrekking hebben op de situatie zoals ze is op 1 januari van het betreffende kalenderjaar waarvoor u subsidies aanvraagt.

Procedure

Aanvraag

 • U vraagt werkingssubsidies aan door het aanvraagformulier in te vullen. Dit aanvraagformulier vindt u op deze pagina.
 • U bezorgt ons het nodige formulier, samen met de gevraagde bijlagen, via sportdienst@stad.gent of via de post aan de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • U ontvangt een schriftelijke of digitale bevestiging van uw ingediende aanvraag.

Verwerking en advies

 • Uw aanvraag zal onderzocht worden op ontvankelijkheid en zal inhoudelijk verwerkt worden op basis van dit reglement.
 • De Sportdienst legt de dossiers voor aan het college van burgemeester en schepenen (positief met vermelding van een subsidiebedrag of negatief met opgave van de reden).

Beslissing en communicatie

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt op basis van de verwerking van de Sportdienst een beslissing rond de toekenning van de werkingssubsidies.
 • U zal binnen de 10 kalenderdagen vanaf de beslissingsdatum schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht worden van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Uitbetaling

U zal ten laatste 30 juni de werkingssubsidie ontvangen van het kalenderjaar waarvoor de werkingssubsidie wordt aangevraagd. De betaling gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van uw sportvereniging.