Fiscaal attest sportkamp sportclub

Organiseert u een sportkamp met uw club? Vraag dan een fiscaal attest aan voor uw deelnemers.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Organiseert u met uw sportclub een sportkamp? Dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, bij de Sportdienst Gent een fiscaal attest opvragen.

Met dit fiscaal attest kunnen de ouders een deel van de kosten van het sportkamp recupereren.

Voorwaarden

Voorwaarden om als club in aanmerking te komen:

De organisator van de opvang (sportkampen, sportstages, recreatieve en structurele sportbeoefening gedurende het sportjaar, enz.) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (vb. gemeente of stad) of besturen van gemeenschappen of gewesten.

Voorwaarden om als deelnemer in aanmerking te komen:

  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 18 jaar. Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
  • De belastingsplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  • Het kind in kwestie moet ten laste zijn van de belastingplichtige.
  • De echtheid en het bedrag van de uitgaven wordt gestaafd aan de hand van een bewijsstuk.

Benodigdheden

Het fiscaal attest bestaat uit 2 delen:

  • Vak I: in te vullen door openbaar bestuur (voor Gentse sportclubs is dat de Sportdienst Gent).
  • Vak II: in te vullen door de organisator.

Procedure

  • Stuur een mailtje of bel naar de Gentse Sportdienst met de melding dat u een fiscaal attest aanvraagt en een richtdatum om het attest op te halen. Reken op een tweetal dagen alvorens u het attest kan ophalen. We controleren of u een Gentse erkende club bent en laten dit attest ondertekenen door onze Directeur Manager.
  • Download tegelijkertijd een leeg modelattest. Dit kan bijvoorbeeld bij het Dynamo Project.
  • Vul VAK II in voor de deelnemers. Elke deelnemer krijgt een attest op naam. Als uw modelattest in Word is opgemaakt kan dat het best via 'Afdruk Samenvoegen'. Zo hoeft u niet elk attest manueel te typen. Let erop dat alle gegevens correct zijn ingevuld, anders verliest het attest zijn bewijswaarde.
  • Kopieer het VAK I op het individuele attest (VAK II) en lever dit af aan de deelnemers waarop het van toepassing is.