Subsidie 'Buurt beweegt gezond' voor sport- en bewegingsactiviteiten

Zelf een sportactiviteit organiseren? Dien een aanvraag in voor een lesgever.

Waar gaat het over?

Je kan een subsidie aanvragen voor ondersteuning om op een zeer laagdrempelige manier in een wijk beweegactiviteiten te organiseren, met aandacht voor gezondheid.

Wat houdt de ondersteuning in?

 • Een lesgever voor 10 uren. Een verlenging van de subsidie is mogelijk met 10 uren extra als het project draait.
 • Een verzekering via Netwerk Lokaal Sportbeleid voor 3 maanden, als de aanvrager van een socio-culturele vereniging, een jeugdvereniging van een opstartende club is.
 • Sessie(s) op vraag over gezondheidsthema's in samenwerking met de Dienst Regie Gezondheid en Zorg.
 • Hulp bij het zoeken naar een plaats om te sporten

Wat zijn de voorwaarden?

Deze wijkgerichte beweegactiviteiten moeten een duurzaam sport- en/of beweeggedrag tot doel hebben, oog hebben voor gezondheid waarbij ethisch en medisch verantwoord sporten/bewegen centraal staat en de sociale samenhang van de buurt bevorderen.

Voor wie?

 • inwoners van Gent
 • studenten op kot in Gent
 • feitelijke verenigingen of rechtspersonen waarvan de zetel in Gent is gevestigd of waarvan de activiteiten volledig of hoofdzakelijk in Gent plaatsvinden
 • opstartende sportclubs met een nieuw project of nieuwe doelgroep
 • socio-culturele verenigingen
 • jeugdverenigingen

Het is de bedoeling dat de lessenreeks nadien verder loopt. Je vraagt de deelnemers dan maximaal 2 euro per les.
Meer info over alle voorwaarden in het subsidiereglement 'Buurt beweegt gezond'

Hoeveel kost het?

Wil je met een nieuwe groep beginnen bewegen of sporten? Dan zorgen we voor gratis ondersteuning.​​​​​​

Wat heb ik nodig?

Je vraagt een subsidie aan door het aanvraagformulier over de sportactiviteit (vanaf 8 deelnemers en minimaal 5 lesuren) in te vullen.

Welke stappen zijn er?

Aanvraag

 • Je vraagt een subsidie aan door het aanvraagformulier in te vullen (je moet het document downloaden of afdrukken).
 • Je bezorgt ons het formulier uiterlijk zes weken vóór aanvang van de activiteit via sportdienst@stad.gent of per post aan de Stad Gent, Sportdienst, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Je krijgt een schriftelijke bevestiging van je aanvraag.

Beoordeling

 1. De Sportdienst gaat na of de aanvraag ontvankelijk is.
 2. Beoordeling ten gronde:
 • De Sportdienst kijkt na of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het subsidiereglement.
 • De Stad Gent kan bepaalde gegevens nagaan of hierover inlichtingen inwinnen.

De totale beoordeling vindt plaats binnen de twee weken na het indienen van de aanvraag.
De aanvrager wordt schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van een gunstige of ongunstige beoordeling.

Zijn er uitzonderingen?

Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Bewegen is gezond en geeft je een goed gevoel. Ermee beginnen is soms moeilijk, maar als je dat samen met anderen doet, gaat het nog zo vlot. En dan leer je elkaar ook beter kennen en waarderen. Veel goede redenen dus voor de Stad Gent om haar inwoners aan te moedigen om met plezier samen te sporten of te bewegen. Alles kan, als je maar beweegt: aerobics, figuurtraining, fietsen, lopen, wandelen, nordic walking, yoga, zumba, skaten, petanque, …

Subsidie 'Buurt beweegt gezond' voor sport- en bewegingsactiviteiten