Update: uitstel van 1 jaar voor elektronische indiening van fiscale attesten

Het doorsturen van het attest naar de fiscus is uitgesteld. In maart ontvang je het fiscaal attest van de Sportdienst per mail.

Het Netwerk Lokaal Sportbeleid, de Vlaamse Sportfederatie en de Vlaamse Jeugdraad hebben 1 jaar uitstel gekregen van de FOD Financiën voor het verzenden van de gegevens, zoals het rijksregisternummer op het attest, door een te complex en technisch proces.
Dit betekent dat dit jaar de Sportdienst nog niet verplicht is om de gegevens elektronisch te verzenden naar de federale overheid. Ten laatste in maart ontvang je het attest kinderopvang voor een sportkamp of sportcursus per mail. Als ouder moet je het attest dan zelf aan je belastingaangifte toevoegen.

Nieuw: rijksregisternummer op fiscaal attest
Sinds dit jaar komt je rijksregisternummer en dat van je kind onder de 14 jaar en/of met een beperking onder de 21 jaar op het fiscaal attest, voor uitgaven kinderopvang zoals een kamp of cursus. 
Je kan deze info verstrekken via het online Sportprofiel, doorloop de stappen bij
 ‘Beheer jouw Sportprofiel’ en ‘Beheer je kinderen’. Houd je identiteitskaart(en) bij de hand.