Gent zoekt vzw die Urban Sports in de stad opvolgt

Open oproep voor overeenkomst tussen stad en vzw met een hart voor urban sports.

skaten

Urban sport is een populair gegeven. Het aantal urban sporters blijft stijgen in Gent. Skaten is hierbinnen een populaire sporttak, maar ook sporten zoals calisthenics, freerunning, breakdance,.. zijn aan een sterke opmars bezig. Urban Sport locaties zijn plekken waar skaters/urban sporters samen komen om op laagdrempelige wijze te sporten, plezier te maken en te bouwen aan een sociaal netwerk. Hier ontdekken jongeren hun talent en wordt de kiem gelegd voor actief burgerschap.

Samenleven en het intensief gebruik maken van de publieke ruimte brengt ook uitdagingen met zich mee. Om deze ontmoetingen positief te laten verlopen blijven we inzetten op dialoog met alle gebruikers en van daaruit verder te bouwen aan empowerment, actief burgerschap en perspectiefverbreding.

Toekomst

De Stad koos ervoor om de voorbije twee jaar lang een medewerker in dienst te nemen om het veld te verkennen en pionierswerk te verzetten. Het vervolg van dit werk ziet de Stad binnen een actieve vzw in het Gentse.

De Sportdienst lanceert deze open oproep om:

  • blijvend te werken aan dialoog tussen de Stad, buurtbewoners en sporters,
  • de brug te slaan tussen stad en los- en anders-georganiseerde sporten,
  • actieve betrokkenheid te creëren bij het plaatsen van nieuwe infrastructuur,
  • te zorgen dat er een positieve dynamiek heerst op de skateparken en skatespots. 

Bekijk hier de open oproep 'sub­si­die­over­een­komst partner Urban Sport'.

Heb je interesse, dien vóór 31 december 2022 jouw dossier in.

Waar gaat het over? Lees hier de volledige procedure. PDF (278.97 kB)

Wil je meer informatie, contacteer sportdienst@stad.gent.