FC Bloemekenswijk: een buurt­voet­bal­club op Jan Yoens?

Veel kinderen en jongeren in de Bloemekeswijk willen voetballen. Help jij mee je schouders te zetten onder een nieuwe buurtvoetbalclub?

De vraag is veel groter dan het aanbod bij de voetbalclubs in Gent waardoor ze allemaal te kampen hebben met lange wachtlijsten. Ook in de Bloemekeswijk willen heel wat kinderen en jongeren graag aansluiten bij een voetbalclub. Op de sportaccommodatie Jan Yoens ligt een voetbalveld dat vaak vrij is maar daar is geen voetbalclub. Dit kan dé ideale plek zijn voor een buurtgerichte invulling. 

Wat missen we nog?

  • Een aantal mensen die hun schouders willen zetten onder een nieuwe buurtvoetbalclub in de Bloemekeswijk.
  • Ben je gek van voetbal en wil je, samen met andere buurtbewoners, je inzetten voor de voetbalclub van de wijk.
  • Dat kan als trainer, begeleider, materiaalverantwoordelijke, ...

Infomoment

Piet Meneve van de Vlaamse Sportfederatie komt peilen naar de interesse maar licht ook toe wat een sportclub oprichten allemaal inhoudt.

  • waarover moet iedereen het eens zijn voor je kan beginnen,
  • welke taken moeten er gedaan worden,
  • hoe geraakt de club aan centen,
  • hoe zit het met verzekeringen, …

Kandidaat vrijwilligers voor de club of geïnteresseerden krijgen er alles te horen over wat er allemaal samenhangt met het oprichten van een nieuwe sportclub. Stel dat er genoeg mensen zijn die samen voor de club willen gaan, dan wordt er ook begeleiding voorzien in 2023 via de Vlaamse Sportfederatie, zodat de club alle kansen krijgt om goed te starten.

Is dit iets voor jou? Kom dan zeker af op zaterdagmorgen 3 december om 10 uur in Buurtsporthal Dracuna (gebouw vzw Jong) op Jan Yoens.

Meer informatie: