concessie sauna strop

Concessie sportief in te vullen ruimte bij het zwembad STROP

Zwembad Strop zoekt een concessiehouder die een sportieve invulling voorziet voor het zijgebouw

Farys is in samenwerking met de Stad Gent op zoek naar een concessiehouder die een sportieve invulling voorziet in het bijgebouw van het zwembad Strop. De ruimte heeft een eigen ingang en is ongeveer 235 vierkante meter groot. De overeenkomst wordt afgesloten voor een looptijd van 10 jaar.

Overeenkomst

 • Concessie met looptijd van 10 jaar, maximaal 2 keer verlengbaar met periode van 5 jaar. Voorziene aanvangsdatum: najaar 2023.
 • Je krijgt maximale vrijheid als concessiehouder om de exploitatie vorm te geven.
 • De in concessie te geven ruimte bevindt zich op de centraal gelegen site van het zwembad Strop en beschikt over een eigen ingang met oog op een autonome uitbating. Er is ca. 235 m² beschikbaar (excl. circulatieruimte en afzonderlijke berging).

Verwachtingen

 • Een rendabele invulling met een sportaanbod door een erkende Gentse club. De concessie zal enkel worden gesloten met een vereniging met rechtspersoonlijkheid.
 • Aanpassingen van de aanwezige infrastructuur zijn toegelaten. De specifieke voorwaarden zijn opgenomen in het op te vragen dossier (zie verder).
 • Het voorstel dient rekening te houden met de algemene visie van Farys en Stad Gent op de exploitatie:
  • Er mag geen overlast worden gecreëerd voor de buurt (geluid, parkeerdruk, …).
  • De concessiehouder profileert zich als een open vereniging die aandacht heeft voor kinderen en jongeren en voor initiatieven uit de buurt waarbij het welzijn centraal staat.
  • De concessiehouder staat open voor samenwerkingen met Stad Gent.

Praktisch

 • Het volledige dossier met meer gedetailleerde informatie kan per e-mail (met verwijzing naar “concessie sportief in te vullen ruimte Strop”), gericht aan aankoop@farys.be, worden aangevraagd.
 • Mogelijkheid tot plaatsbezoek! Neem hiervoor contact op met Kate Kloeck via Kate.Kloeck@farys.be of 0473 84 14 90.
 • De concessie zal worden toegewezen na het doorlopen van een onderhandelingsprocedure. Het voorstel van de inschrijvers zal worden beoordeeld i.f.v. volgende criteria: visie op de exploitatie en inpasbaarheid op de site, business plan, geplande bouwkundige en technische wijzigingen en de jaarlijkse concessievergoeding.
 • Offertes worden ingediend/verstuurd naar Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent, volgens de modaliteiten van het dossier, en dienen uiterlijk vrijdag 14 juli 2023 te worden bezorgd.