Concessie cafetaria bij sporthal Keiskant

Algemene oproep aan kandidaten voor de uitbating van de cafetaria in sporthal Keiskant.

Farys is, in samenwerking met de stad Gent, op zoek naar een concessionaris die zal instaan voor de uitbating van de cafetaria en de nabijgelegen graszone bij sporthal Keiskant te Drongen (Gent):

  • De concessieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 10 jaar, maximaal 2 maal verlengbaar met een periode van 5 jaar. Deze overeenkomst neemt aanvang vanaf 1 januari 2024.
  • Geïnteresseerden kunnen het dossier kosteloos bekomen via aankoop@farys.be.
  • De kandidaturen dienen uiterlijk te worden ingediend op dinsdag 8 augustus 2023 om 15 uur in de kantoren van Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent.