Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Het Sociaal Verwarmingsfonds kan je jaarlijks een premie geven als tussenkomst in je verwarmingsfactuur.

Waar gaat het over?

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de stookoliefactuur van mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Je vraagt deze premie als Gentenaar aan bij de Energiecel van OCMW Gent, dat kan het hele jaar door.

Wat zijn de voorwaarden?

Je komt in aanmerking voor de verwarmingstoelage als je tot een van de volgende groepen behoort: 

  • Je hebt een verhoogde tegemoetkoming (alle leden van het gezin hebben code ..1/..1 bij het ziekenfonds).
  • Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle gezinsleden is lager of gelijk aan 23.851,17 verhoogd met € 4.413,54 per persoon ten laste​  (we houden rekening met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen, buiten de gezinswoning)
  • Je bent in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling en je kunt de verwarmingsfactuur niet betalen.

Je verwarmt je woning met stookolie

Je dient je aanvraag in binnen de 60 dagen na de tankbeurt.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in jouw factuur:

  • maximaal 2.000 liter brandstof per huishouden per jaar;
  • De toelage wordt bekomen door door het aantal liter te vermenigvuldigen met de juiste toelage/liter in functie van jouw aankoopprijs (btw inbegrepen):
Prijs/L op factuur
(incl. BTW)
Bedrag van toelage/L Max. toelage (indien
max. 2000L aangekocht)
< € 1.14 14 cent
€ 280
>= € 1,14 en < € 1,165 15 cent € 300
>= € 1,165 en < €1,19 16 cent € 320
>= € 1,19 en < € 1,215 17 cent € 340
>= € 1,215 en < € 1,24 18 cent € 360
>= € 1,24 en < € 1,265 19 cent € 380
>= € 1,265 20 cent € 400

 
 

Wat heb ik nodig?

  • Identiteitskaart
  • Een kopie van de leveringsbon of factuur (woon je in een gebouw met meerdere appartemenen, vraag dan naast de factuur ook een attest aan de eigenaar waarop het aantal appartementen staat)
  • Kopie van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden
  • Als je begeleid wordt via een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling: het attest dat dit bewijst
  • Ev. een bewijs van verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds

Welke stappen zijn er?

Neem contact op met de Energiecel van OCMW Gent (tel. 09 266 89 22). Deze dienst voert een sociaal onderzoek uit om te zien of je recht hebt op de tussenkomst. De medewerkers komen regelmatig in alle wijken langs, je maakt een afspraak per telefoon.

Gelijkaardige producten

Eenmalige tussenkomst stookoliefactuur