Eenmalige tussenkomst stookoliefactuur

Heb je niet genoeg geld om jouw stookolietank bij te vullen, dan kan OCMW Gent je eenmalig helpen met 1.000 liter brandstof.

Waar gaat het over?

Beschrijving

Jouw stookolietank is leeg. Je hebt onvoldoende financiële middelen om te tanken. Dan kan OCMW Gent je uit de nood helpen met maximaal 1.000 liter brandstof. Je moet die niet terugbetalen als je zelf spaart voor je volgende tankbeurt.

Wat zijn de voorwaarden?

Je komt in aanmerking voor een eenmalige tussenkomst in de stookoliefactuur als je tot een van de volgende groepen behoort:

 • Categorie 1: je hebt recht op een verhoogde vergoeding van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen.
  Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 23.851,17 verhoogd met € 4.413,54 per persoon ten laste. Groeipakket en onderhoudsgeld voor kinderen zijn hierin niet inbegrepen. Er wordt ook rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 • Categorie 3: personen met schuldenoverlast.
  Je zit in een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft OCMW Gent vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kunt betalen.
 • Categorie 4: gezinnen met een bescheiden inkomen.
  Het jaarlijks netto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 40.860 + € 4.170 per persoon ten laste.

Bovendien moet ook uit het sociaal en financieel onderzoek van de maatschappelijk werker blijken dat je duidelijk nood hebt aan een tussenkomst. 

Als OCMW Gent jouw aanvraag voor maximaal 1.000 liter goedkeurt, verwachten we iets van jou terug. Jij spaart namelijk de volgende tankbeurt zelf bij elkaar. Dit gebeurt op een rekening die OCMW Gent voor jou opmaakt. Op deze rekening stort je maandelijks een bepaald bedrag. Uiteindelijk gebruiken we het gespaarde bedrag om jouw volgende tankbeurt te betalen. Een maatschappelijk werker staat in voor de begeleiding die je hierbij nodig hebt.

Als je de maandelijkse voorafbetalingen stipt betaalt, dan moet je de eenmalige tussenkomst niet terugbetalen. Als je niet stipt betaalt, moet je de tussenkomst wél terugbetalen.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

OCMW Gent betaalt eenmalig jouw factuur met een maximum van 1.000 liter stookolie.

Wat heb ik nodig?

 • Identiteitskaart
 • Bewijzen van inkomen en uitgaven (vaste kosten, afbetalingen...) van alle gezinsleden
 • Als je begeleid wordt via een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling: het attest dat dit bewijst
 • Ev. een bewijs van verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds

Welke stappen zijn er?

 1. Ben je al cliënt bij OCMW Gent? Neem dan contact met jouw maatschappelijk werker. Hij/zij verwijst jou door naar een maatschappelijk werker van de Energiecel. Deze voert een sociaal onderzoek uit om na te gaan of je van deze tussenkomst kunt genieten.
 2. Ben je nog geen cliënt bij OCMW Gent? Neem contact op met de Energiecel van OCMW Gent (tel. 09 266 89 22). Deze dienst voert een sociaal onderzoek uit om te zien of je recht hebt op de tussenkomst.

Gelijkaardige producten

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds