Radicalisering, De Gentse aanpak

De aanpak van radicalisering vergt een gelijktijdige preventieve, curatieve en repressieve inzet.

De Stad Gent wil radicalisering, polarisering en extremisme aanpakken vanuit een benadering die leidt tot een veilige en inclusieve samenleving .
Onze benadering is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: preventie, curatie en repressie.
Hieronder leggen we uit hoe we op elk van deze vlakken te werk gaan.

 • Preventief:
  De focus van onze acties is hier het versterken van eerstelijnsactoren, zodat zij de fenomenen beter kunnen plaatsen, signalen sneller kunnen oppikken en weten wanneer en hoe ze zelf aan de slag kunnen of weten wanneer en naar waar zij kunnen doorverwijzen.


  Hoe doen we dit?

  Aanbieden van vormingen: via ons vormingsaanbod helpen we jou om je organisatie en doelgroep weerbaar te maken tegen radicalisering, extremisme en polarisering.
  Dit doen we door je tools te geven om Gentenaars te behoeden voor vervreemding en indoctrinatie. 

  Hier vind je een overzicht van al onze vormingen.

  Een vorming aanvragen? Stuur een mail naar: preventievoorveiligheid@stad.gent.

  Netwerken: het opstarten van netwerken waarbij het doel is om (eerstelijns)actoren op het terrein dichter bij elkaar te brengen, expertise te delen en een gemeenschappelijke taal te spreken.

  Lunchlezingen: het doel is om kennis te delen en het bespreekbaar maken van maatschappelijk relevante en actuele thema’s.

  Lerende netwerken: dit zijn netwerken waarin partners uit diverse sectoren samenkomen rond een thema. Met als doel signalen en bezorgdheden vanuit diverse perspectieven te onderzoeken, te experimenteren, samen en van elkaar te leren, acties op te zetten, beleidsadviezen te formuleren en indien nodig een integraal plan uit te werken rond het thema of signaal.

 

 • Curatief :
  Het ondersteunen en begeleiden van individuen (en hun onmiddellijke leefomgeving) die vast zitten in een proces van radicalisering (polarisering of extremisme) of reeds verregaand geradicaliseerd zijn.
  Een team van eerstelijnswerkers werkt samen om onderliggende problemen aan te pakken en positieve alternatieven voor hun zorgen en frustraties te bieden.
  Dit vereist maatwerk per individu.

  We organiseren het Lokaal Intergaal Veiligscel Radicalisering (LIVC-R)

 

 • Repressief:
  Politie en justitie staan in voor opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbaar gedrag door radicalisering.
  Dit gebeurt altijd met strikte naleving van de wet en met het oog op het beschermen van de samenleving met als doel de weg naar disengagement open te houden.