Radicalisering in Gent

Wat is extremisme, polarisering en radicalisering en komt het voor in Gent? Ontdek hier hoe de stad jouw organisatie kan ondersteunen.

Radicalisering is een individueel proces, waarbij een persoon zich meer en meer verwijdert van de maatschappij. Dit kan leiden tot extreem gedachtengoed. Wanneer tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, spreken we van polarisering. De groepen komen tegenover elkaar te staan (wij-zij), wat kan leiden tot conflicten.

Voor meer informatie over deze thema's verwijzen we je graag door naar de website van Vlaanderen.

Situatie in Gent

Op dit moment beschouwen de officiële instanties de Gentse situatie met betrekking tot radicalisering niet als een wijdverspreid probleem. Het betekent echter niet dat er geen nood is aan prioritaire aandacht hiervoor. Daarentegen zijn spanningen in een grootstad altijd aanwezig en kunnen in sommige situaties leiden tot polarisering. De stad Gent speelt een cruciale rol in de preventieve en proactieve aanpak ervan. Dit betekent dat maatwerk, aangepast aan de specifieke lokale context, noodzakelijk is. De stad ondersteunt Gentse organisaties in het voorkomen en in het omgaan met deze problematiek en zet diverse pilootprojecten op om radicalisering en polarisering tegen te gaan. 

Ontdek onze Gentse aanpak

Radicalisering in je job of organisatie?

Omgaan met signalen van radicalisering in je werkomgeving is niet altijd evident. De Stad Gent ondersteunt je op verschillende manieren.  

programma

Ontdek ons aanbod

Dankzij het vormingsaanbod heb ik nu meer achtergrond, en kan ik beter kaderen wat leerlingen zeggen.

Leerkracht Secundair Onderwijs