Nood- en inter­ven­tie­plan­ning

Hoe worden noodsituaties en rampen binnen het Gentse grondgebied aangepakt en hoe is de gemeentelijke veiligheidscel georganiseerd?

Er bevinden zich verschillende risico's op het grondgebied van Gent. We doen er alles aan om deze risico's in te perken en incidenten en calamiteiten te voorkomen. We kunnen een noodsituatie natuurlijk nooit uitsluiten, ondanks de preventieve maatregelen die worden genomen. Het is van groot belang om de noodsituatie dan zo goed mogelijk te beheersen. Voorbereiding is hiervoor cruciaal en gebeurt in samenwerking met alle betrokken organisaties.

Inhoudstafel

 1. Samenwerking met alle betrokkenen: de 5 disciplines
 2. Fases
 3. Alarmering in geval van een noodsituatie

 

De 5 disciplines

De 5 disciplines bestaan uit:

 1. Hulpverleningsorganisaties (zoals de brandweer)
 2. Medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening (zoals ziekenwagens, Rode en Vlaamse Kruis, ...)
 3. Politie (zowel lokale als federale politie)
 4. Logistiek (zoals civiele bescherming, leger, logistieke en technische diensten, ...)
 5. Informatie (communicatieverantwoordelijken)

Deze vijf disciplines worden bijeengebracht in het multidisciplinair overlegorgaan, de gemeentelijke veiligheidscel.

Eén van de taken van deze cel is het opstellen van nood- en interventieplannen. Het algemene nood- en interventieplan (ANIP) is het plan voor het hele grondgebied van de stad en is van toepassing bij elke noodsituatie.
Dit algemeen plan kan worden aangevuld met een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) voor specifieke risico’s, zoals evenementen, wateroverlast, hittegolf, ...

Fases

In geval van een noodsituatie is het mogelijk dat er een fase afgekondigd wordt. Welke fase er wanneer afgekondigd wordt, gebeurt in overleg met de verschillende disciplines. Het afkondigen van een fase kan enkel door de beleidsverantwoordelijke.

In totaal zijn er 3 verschillende fases:

 1. Gemeentelijke fase - bevoegdheid Burgemeester
 2. Provinciale fase - bevoegdheid Gouverneur
 3. Federale fase - bevoegdheid Minister

De coördinatie gebeurt steeds op 2 niveaus

 1. Het operationeel niveau. Dit is de coördinatie op het terrein zelf. De betrokken diensten komen samen in de Commandopost Operaties (CP-OPS).
 2. Het beleidsniveau dat samenkomt in het Coördinatiecomité (CC).

In beide niveaus zijn alle disciplines vertegenwoordigd.

De procedures en richtlijnen betreffende nood- en interventieplanning zijn wettelijk geregeld via Koninklijke Besluiten en Omzendbrieven.

 

Alarmering in geval van een noodsituatie

Via BE-Alert

In noodsituaties is het belangrijk dat je snel op de hoogte bent. Daarom schrijf je je best in op BE-Alert, de alarmeringstool van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 
Via BE-Alert kan je in een noodsituatie een e-mail, sms of telefoon krijgen met daarin de nodige informatie en maatregelen. Zowel de burgemeester als de gouverneur als de minister van Binnenlandse Zaken kunnen een bericht sturen naar iedereen op wie de noodsituatie impact heeft. Zo krijg je als betrokken inwoner officiële, correcte informatie, direct van de bron.

Om die boodschappen te ontvangen is het belangrijk dat je je inschrijft op BE-alert. Dat kan door op de onderstaande knop ‘Schrijf je hier in’ te klikken. Vervolgens vult je je gegevens in. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in Gent maar werkt in Brussel? Registreer beide adressen en je bent altijd op de hoogte.

Inschrijving en ontvangst van alarmberichten is gratis. Gentenaars die niet over een computer of e-mailadres beschikken, kunnen zich bij Gentinfo gratis laten registreren op BE-Alert.

Via sociale media

Naast BE-Alert kan je ook op sociale media belangrijke informatie vinden tijdens een noodsituatie. Volg de Stad Gent dus op Twitter en Facebook.

Via reguliere media

In noodsituaties volg je best ook de reguliere media.