Gentinfo - Contact met Stad Gent

Hebt u vragen, suggesties, meldingen of klachten ... over de Stad Gent of OCMW Gent? Neem contact op met Gentinfo.

Uw centraal aanspreekpunt

U kunt terecht bij Gentinfo voor:

  • Wegwijsvragen: u weet niet bij welke dienst u terechtkunt met uw vraag, of hoe een procedure verloopt ? Gentinfo helpt u graag verder.
  • Suggesties: een suggestie om uw buurt aangenamer of veiliger te maken? Gentinfo bezorgt uw suggestie aan de juiste stadsdienst.
  • Meldingen: wilt u een achtergelaten fiets melden? Of een verzakking van het trottoir in uw straat? Gentinfo noteert de gegevens en zorgt ervoor dat uw melding bij de juiste dienst terechtkomt.
  • Klachten: hebt u een klacht over de werking of dienstverlening van een stadsdienst of OCMW? Gentinfo registreert uw klacht en bezorgt ze aan de juiste dienst met het verzoek uw klacht te onderzoeken en u een antwoord te bezorgen. Hebt u uw klacht al kenbaar gemaakt bij een dienst en geraakt u er niet uit met de stadsdiensten, het OCMW, Ivago of sogent, dan kunt u bij de Ombudsvrouw terecht.
  • Bibliotheek: het verlengen en reserveren van geleend materiaal van de stedelijke bibliotheek (enkel telefonisch).
  • Kinderopvang: het aanvragen van een plaats in de kinderopvanginitiatieven van de Stad Gent (enkel telefonisch).

Openingsuren

U kunt Gentinfo contacteren van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
Gentinfo is ook bereikbaar op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 2021.


Hoe bereiken?

Gentinfo komt naar u toe!

In het Mobiel Dienstencentrum kunt u met uw vragen of opmerkingen terecht bij een medewerker van Gentinfo. U kunt er ook bibliotheekboeken ontlenen of een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs aanvragen. Het Mobiel Dienstencentrum houdt wekelijks of om de veertien dagen halt op verschillende plaatsen in Gent en in de deelgemeenten.

Opgelet: als gevolg van de coronamaatregelen is het Mobiel Dienstencentrum, de rijdende dienstverlening van de Stad Gent, tijdelijk gesloten.

Omdat persoonlijk contact belangrijk is

Met uw vragen of opmerkingen over de dienstverlening van de stads- en ocmw-diensten kunt u ook terecht aan de balies van zogenaamde GentinfoPunten. Deze GentinfoPunten zijn een gemeenschappelijke realisatie van Stad en OCMW Gent. U herkent ze aan de rode sticker.

De GentinfoPunten zijn een uitbreiding van het servicecenter Gentinfo dat louter telefonisch en digitaal vragen van het publiek beantwoordt. Op termijn zal elk van de 25 stadswijken 1 GentinfoPunt hebben.

 

Bekijk het filmpje om meer te weten over de dienstverlening aan een GentinfoPunt: