header materiele hulp

Traject materiële hulp

Lees meer over materiele hulp, het verschil tussen materiële noodhulp en materiële ondersteuning en het 'toekomstmodel' voor materiële hulp.

Wat is materiële (nood)hulp?

Materiële noodhulp is er voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie die te weinig eigen middelen hebben om bepaalde levensnoodzakelijke producten te kopen. De producten zijn gratis. Er kan gebruik gemaakt worden van de noodhulp bij acute nood en dient dus als tijdelijk vangnet. Het is een opstap tot een bredere en betere structurele begeleiding. Het bouwt mee aan (of kan een onderdeel zijn van) de weg uit de armoede.

Over welke producten gaat het?

  • Voedselhulp
  • Kledij
  • Kleine huishoudmateriaal (bv. …)
  • Hygiëne producten (bv. shampoo)
  • Basisgebruiksgoederen (bv. …)
  • Meubels

De realiteit toont echter aan dat voor een aantal mensen deze hulp ook langdurig een noodzaak is. Stad Gent vindt het belangrijk om dit aan (boven) lokale overheden te blijven signaleren.

Materiële hulp of materiële ondersteuning?

Materiële hulp is niet hetzelfde als materiële ondersteuning. Zowel in het veld als in het beleid moet er wel een link zijn tussen materiële noodhulp en ondersteuning. 

Materiële ondersteuning:

  • gaat breder dan materiële hulp
  • is bedoeld voor een grotere groep mensen
  • wordt voor een langere periode aangeboden.
  • is vaak een hefboom bij andere doelstellingen, zoals ontmoeting, arbeidszorg, etc

Voorbeelden van materiële ondersteuning zijn de sociale restaurants, kringwinkels, etc.

Nood aan een toekomstmodel voor 'materiële hulp'

Sociale middenveldorganisaties zetten al decennia lang initiatieven op rond materiële hulp in Gent en zij tonen hierin een heel groot engagement. De bevolkingssamenstelling en -aantallen en de maatschappelijke noden veranderen continue en het middenveld evolueert mee. Naast de gekende, vaste waarden van het middenveld ontstaan er dus nieuwe initiatieven en organisaties die - vaak vanuit een acute maatschappelijke nood - ook een antwoord trachten te bieden op maatschappelijke noden.

Maar nog steeds vinden sommige mensen in een kwetsbare situatie de weg niet altijd. Anderen 'shoppen' van het ene initiatief naar het andere. Elke organisatie hanteert een eigen logica en registratiesysteem, de werkingen en het aanbod verschillen, etc.

De conclusie luidt: in functie van de doelgroep is er nood aan een degelijke samenwerking, structurele afstemming en structurele ondersteuning.

In 2020 besloten Stad Gent en sociale middenveldorganisaties die een aanbod materiële noodhulp en/of ondersteuning hebben, dat het tijd is voor een gezamenlijk plan en een toekomstmodel.

programma

Hefbomen voor een werkbaar toekomstmodel

Meer info?

Koen Geirnaert
Coördinator Armoedebestrijding
Dienst Lokaal Sociaal Beleid
koen.geirnaert@ocmw.gent

0471 61 58 95