Schoolspotters

Schoolspotters zijn werkzaam in een startbaanproject. Ze werken outreachend als peer-supporters in de schoolomgevingen in Gent.

schoolspotterslogo

Het Team Schoolspotters is een tewerkstellingsproject voor jongeren (18-26 jaar) die werken met een startbaanovereenkomst bij de Stad Gent.

We zijn een groep jongeren die de kans krijgen als 'peer supporter' aanwezig te zijn in de schoolomgevingen en jongeren een luisterend oor te bieden. We zijn actief in 3 regio’s: Zuid/Sint-Anna, Casinoplein/Holstraat/Peperstraat en de regio Martelaarslaan.

Wanneer de jongeren op school zitten, zitten we vaak ook zelf op de schoolbanken of zijn we bezig met onze taken of studies zodat we zelf ook een diploma kunnen opbouwen. Tijdens de vakanties en op woensdagen worden we ingezet bij andere organisaties in het jeugdwerk, zodat we extra ervaring opbouwen. We gaan elk jaar met een nieuwe ploeg van start.

Door veel aanwezig te zijn in de leefwereld van de jongeren leren we als schoolspotters jongeren kennen en bouwen we met hen een band op. We bieden hen een luisterend oor en gaan samen met hen op zoek naar antwoorden voor de vragen die op hen afkomen. Als er meer nodig is, verwijzen we de jongeren door naar contactpersonen binnen de school of een gespecialiseerde dienst. Waar mogelijk en nodig zetten we ook sensibiliserende acties en activiteiten op rond thema’s die de jongeren zelf aangeven (bv. vuilnis, hangjongeren, politie).

Coördinator: Ismaïl Canturk

Contact: schoolspotters@stad.gent