Graffiti en wildgeplakte affiches

In verzorgde steden horen illegale graffiti, wildgeplakte affiches en zelfklevers niet thuis. Stad Gent pakt het probleem aan op 3 manieren.

Propere straten en nette gevels maken van Gent een aangename stad om in te wonen, te werken of te bezoeken. Ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers op plekken waar die niet horen, geven een verloederde indruk.

Het Gentse stadsbestuur pakt dit probleem op 3 manieren aan: 

1. Daders opsporen en sanctioneren

Graffiti aanbrengen zonder toestemming van de eigenaar is strafbaar. Dat geldt ook voor wildplakken. Ook op het trottoir zijn graffiti, affiches of zelfklevers niet toegelaten. De overtreder moet alle kosten voor de verwijdering terugbetalen aan de Stad Gent.

2. Ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers verwijderen

  • Ben je eigenaar of bewoner van een pand waarop graffiti, affiches of zelfklevers zijn aangebracht, dan kan je die gratis door de Stad Gent laten verwijderen.
  • Wij raden aan om van de graffiti, affiches of zelfklevers ook aangifte te doen bij de Lokale Politie.
  • Ten slotte kan je zelf ook bordjes "Verboden aan te plakken" ophangen. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij de Stadswinkel.
  • Zie je graffiti op het openbaar domein, bv. op een elektriciteitskast, dan kan je dat melden aan Gentinfo.

3. Legale aanplakborden en graffitiprojecten

In de strijd tegen graffiti en wildplakken zet de Stad in op sensibilisering en bieden we legale mogelijkheden:

  • Op heel wat locaties heeft de Stad Gent aanplakborden voor vrije affichage. Per bord mag je maximaal 1 affiche per evenement plakken. We maken de borden schoon op elke eerste en derde vrijdag van de maand. De locaties van de aanplakborden kan je opvragen bij Gentinfo of downloaden.
  • Onder het Keizersviaduct kunnen creatievelingen op legale wijze graffiti spuiten. De graffiti mag je alleen aanbrengen op de muur die aangeduid is op het infobord ter plaatse. De Werregarenstraat en de Grindbakken aan Dok Noord zijn gedoogzones. Voorstellen voor nieuwe graffitimuren zijn steeds welkom.
  • Met een jaarlijkse graffiti-jam, opdrachten en workshops voor beginners geven de Stad Gent en Graffiti vzw artiesten een steuntje in de rug. Meer info hierover op de webstek van Graffiti vzw.

Meer weten?