Graffiti en wildgeplakte affiches

In een verzorgde stad horen illegale graffiti, wildgeplakte affiches en zelfklevers niet thuis.

Propere straten en nette gevels maken van Gent een aangename stad om in te wonen, te werken of te bezoeken. Ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers op plekken waar die niet horen, geven een verloederde indruk.

Graffiti aanbrengen zonder toestemming van de eigenaar is strafbaar. Dat geldt ook voor wildplakken. Ook op het trottoir zijn graffiti, affiches of zelfklevers niet toegelaten.

Het Gentse stadsbestuur pakt dit probleem aan met een driesporenbeleid dat in deze folder uitgebreid wordt toegelicht.

1. Daders opsporen en sanctioneren

De overtreder moet alle kosten voor de verwijdering terugbetalen aan de Stad Gent.

2. Ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers verwijderen

Bent u eigenaar of bewoner van een pand waarop graffiti, affiches of zelfklevers zijn aangebracht, dan kan u die gratis door de Stad Gent laten verwijderen.

Binnen de drie maanden na ontvangst van de aanvraag worden de werken uitgevoerd.

Wij raden aan om van de graffiti, affiches of zelfklevers ook aangifte te doen bij de Lokale Politie, zodat er een pv van wordt opgemaakt.

Ten slotte kan u zelf ook bordjes "Verboden aan te plakken" ophangen. Deze zijn vrij verkrijgbaar bij de Stadswinkel, waarvan u de gegevens onderaan vindt.

3. Legale aanplakborden en graffitiprojecten

In de strijd tegen graffiti en wildplakken zet de Stad in op sensibilisering en biedt ze enkele legale mogelijkheden.

Op heel wat locaties heeft de Stad Gent aanplakborden voor vrije affichage. Per bord mag u maximaal één affiche per evenement plakken. De borden worden elke eerste en derde vrijdag van de maand schoongemaakt. De locaties van de aanplakborden kunt u opvragen bij Gentinfo of onderaan downloaden.

Onder het Keizersviaduct kunnen creatievelingen op legale wijze graffiti spuiten. De graffiti mag enkel aangebracht worden op de muur die aangeduid is op het infobord ter plaatse. De Werregarenstraat en de Grindbakken aan Dok Noord zijn gedoogzones. Voorstellen voor nieuwe graffitimuren zijn steeds welkom.

Met een jaarlijkse graffiti-jam, opdrachten en workshops voor beginners geven de Stad Gent en Graffiti vzw artiesten een steuntje in de rug. Meer info vindt u op de webstek van Graffiti vzw.