Buurtvoorzieningen: pleisterplekken in Gent

Zoek je pleisterplekken in je buurt of wil je er een aanbieden? Lees meer over de buurtvoorzieningen van de dienst Ontmoeten en Verbinden.

Buurten hebben nood aan ‘pleisterplekken’. Plaatsen waar je elkaar kan ontmoeten. Waar je kan genieten van warmte en gezelligheid of aan een activiteit kan deelnemen. 

Een goede locatie voor pleisterplekken zijn de buurtvoorzieningen van de dienst Ontmoeten en Verbinden. Als vereniging kan je hier activiteiten aanbieden, zoals een woonwinkel, soepcafé, naaiatelier, tweedehandskledingwinkel, sociaal restaurant, koffiebar, Voedselteam en spelotheek.

Loopt het zoeken via de zalenzoeker niet zo vlot? 


Welke buurtvoorzieningen zijn er? 

Buurtcentra

Op verschillende locaties in de Gentse 19de eeuwse gordel vind je een buurtcentrum. De werking van deze buurtcentra is afgestemd op de noden in de buurt. Ze zijn de werkplek van de plaatselijke buurtwerker(s) en van de onthaalmedewerker. In elk buurtcentrum zetten buurtbewoners vrijwillig hun schouders onder de werking.

Open Huizen

In de Open Huizen geven vrijwilligersgroepen vorm aan de open ontmoeting en de activiteiten voor oudere Gentenaren.

Buiten de momenten van deze seniorenwerking zijn de Open Huizen partners in de buurt. Ze organiseren of ondersteunen initiatieven samen met andere buurtpartners zoals:

  • Buurtwerk
  • Dekenij
  • Buurtscholen
  • Lokale Dienstencentra

De drijvende kracht achter de Open Huizen is een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Er zijn dus geen personeelsleden van de Stad Gent aanwezig.

Buurthuizen

Daarnaast zijn er de stedelijke buurthuizen. In dit vernieuwende concept staan buurtpartners en -bewoners samen in voor het beheer en een bloeiende werking, voor jong en oud. Zo wordt het buurthuis een laagdrempelig, bruisend kruispunt voor en door de buurt.

 

Nog op zoek naar meer? 

Op onderstaande kaart vind je - naast de hoger vermelde ontmoetingsplekken (buurtcentra, Open Huizen, buurthuizen) - nog heel wat andere buurtontmoetingsplekken (zoals Lokale Dienstencentra, buurtcafés, ontmoetingsruimtes van buurtorganisaties ...). Deze laagdrempelige locaties zijn toegankelijk voor iedereen: voor een babbel, een drankje, een activiteit, contact met buurtbewoners ...  

Verder vind je op deze kaart ook de locaties met sociale infrastructuur. Dit zijn voorzieningen waar je een beroep op kan doen om een buurtactiviteit, -event ... te organiseren. 

Voor beiden maakt de kaart een onderscheid of ze in het beheer zijn van Groep Gent of privaat uitgebaat worden.

DISCLAIMER
Dit overzicht op deze kaart, een product van de stedelijke werkgroep ‘Sociale Infrastructuur’, is constant aan verandering onderhevig en streeft geen volledigheid na. Met dit overzicht wordt aan Gentenaars en de Gentse verenigingen enkel een hulpmiddel aangeboden in hun zoektocht naar sociaal contact en/of een geschikte locatie voor buurtgerichte initiatieven. De voorwaarden, aangeboden mogelijkheden en geldende restricties van locaties uit de private sector vallen integraal buiten de verantwoordelijkheid van de diensten van de Stad Gent.

Uw locatie toevoegen/verwijderen? Stuur een mail naar buurtvoorzieningen@stad.gent