Buurtvoorzieningen: pleisterplekken in Gent

Zoek je pleisterplekken in je buurt of wil je er een aanbieden? Lees meer over de buurtvoorzieningen van de dienst Ontmoeten en Verbinden.

Buurten hebben nood aan ‘pleisterplekken’. Plaatsen waar je elkaar kan ontmoeten. Waar je kan genieten van warmte en gezelligheid of aan een activiteit kan deelnemen. 

Een goede locatie voor pleisterplekken zijn de buurtvoorzieningen van de dienst Ontmoeten en Verbinden. Als vereniging kan je hier activiteiten aanbieden, zoals een woonwinkel, soepcafé, naaiatelier, tweedehandskledingwinkel, sociaal restaurant, koffiebar, Voedselteam en spelotheek.

Loopt het zoeken via de zalenzoeker niet zo vlot? 


Welke buurtvoorzieningen zijn er? 

Buurtcentra

Op verschillende locaties in de Gentse 19de eeuwse gordel vind je een buurtcentrum. De werking van deze buurtcentra is afgestemd op de noden in de buurt. Ze zijn de werkplek van de plaatselijke buurtwerker(s) en van de onthaalmedewerker. In elk buurtcentrum zetten buurtbewoners vrijwillig hun schouders onder de werking.

Open Huizen

In de Open Huizen geven vrijwilligersgroepen vorm aan de open ontmoeting en de activiteiten voor oudere Gentenaren.

Buiten de momenten van deze seniorenwerking zijn de Open Huizen partners in de buurt. Ze organiseren of ondersteunen initiatieven samen met andere buurtpartners zoals:

  • Buurtwerk
  • Dekenij
  • Buurtscholen
  • Lokale Dienstencentra

De drijvende kracht achter de Open Huizen is een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Er zijn dus geen personeelsleden van de Stad Gent aanwezig.

Buurthuizen

Daarnaast zijn er ook nog enkele stedelijke buurthuizen, zoals Buurthuis Het Hoeveke in de Handbalstraat en Buurthuis Roerstraat.

In dit vernieuwende concept staan buurtpartners en -bewoners samen in voor het beheer en een bloeiende werking. Zo wordt het buurthuis een laagdrempelig, bruisend kruispunt voor en door de buurt.