Buurt­voor­zie­nin­gen: ontdek de ont­moe­tings­plek­ken in je buurt

Op zoek naar een ontmoetingsplek in je buurt? Of naar een ruimte om een buurtactiviteit, -event … te organiseren?

Buurten hebben baat bij laagdrempelige ontmoetingsplekken. Waar iedereen even kan binnenspringen, voor een babbeltje, een drankje … Op zo’n plaatsen leren mensen elkaar vlotter kennen.

Daarnaast brengen ook ruimtes (sociale infrastructuur), waar buurtbewoners een activiteit kunnen organiseren, leven in de brouwerij … én in de buurt!

Ontdek in je buurt: plekken om elkaar te ontmoeten 

Op onderstaande kaart ontdek je zowel de buurtontmoetingsplekken als de sociale infrastructuur in je buurt. Ofwel zijn ze in het beheer van de Groep Gent (Stad Gent/OCMW Gent) of worden ze privaat (een parochiale kring, buurtvereniging …) uitgebaat.

DISCLAIMER
Dit overzicht op deze kaart, een product van de stedelijke werkgroep ‘Sociale Infrastructuur’, is constant aan verandering onderhevig en streeft geen volledigheid na. Dit overzicht is enkel bedoeld als een hulpmiddel voor Gentenaars en Gentse verenigingen bij hun zoektocht naar sociaal contact en/of een geschikte locatie voor buurtgerichte initiatieven. De voorwaarden, aangeboden mogelijkheden en geldende restricties van locaties uit de private sector vallen integraal buiten de verantwoordelijkheid van de diensten van de Stad Gent.

Uw locatie toevoegen/verwijderen? Stuur een mail naar buurtvoorzieningen@stad.gent 

 

Het aanbod van de Groep Gent

De Groep Gent biedt heel wat laagdrempelige ontmoetingsplekken. Zo zijn er 11 Lokale Dienstencentra, verspreid over Gent.

Daarnaast beheert de Dienst Ontmoeten en Verbinden ook heel wat buurtvoorzieningen (buurtcentra, Open Huizen en Buurthuizen).

Als individu, of samen met je buren, ben je er welkom voor een babbeltje, een kop koffie …

Als vereniging kan je er ook activiteiten aanbieden, zoals een woonwinkel, soepcafé, naaiatelier, tweedehandskledingwinkel, sociaal restaurant, koffiebar, Voedselteam, spelotheek …

Buurtcentra

Op verschillende locaties in de Gentse 19de eeuwse gordel vind je een buurtcentrum. De werking van deze buurtcentra is afgestemd op de noden in de buurt. Ze zijn de werkplek van de plaatselijke buurtwerker(s) en van de onthaalmedewerker. In elk buurtcentrum zetten buurtbewoners vrijwillig hun schouders onder de werking.

Open Huizen

In de Open Huizen geven vrijwilligersgroepen vorm aan de open ontmoeting en de activiteiten voor oudere Gentenaren.

Buiten de momenten van deze seniorenwerking zijn de Open Huizen partners in de buurt. Ze organiseren of ondersteunen initiatieven samen met andere buurtpartners zoals Buurtwerk, de Dekenij, het Lokaal Dienstencentrum, scholen in de buurt …

De drijvende kracht achter de Open Huizen is een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Er zijn dus geen personeelsleden van de Stad Gent aanwezig.

Buurthuizen

Daarnaast zijn er de stedelijke buurthuizen. In dit vernieuwende concept staan buurtpartners en -bewoners samen in voor het beheer en een bloeiende werking, voor jong en oud. Zo wordt het buurthuis een laagdrempelig, bruisend kruispunt voor en door de buurt.

Loopt het zoeken via de zalenzoeker niet zo vlot?