Buurt­voor­zie­nin­gen: ontdek de ont­moe­tings­plek­ken in je buurt

Op zoek naar een ontmoetingsplek in je buurt? Of naar een ruimte om een buurtactiviteit, -event … te organiseren?

Buurten hebben baat bij laagdrempelige ontmoetingsplekken. Waar je even kan binnenspringen, voor een babbeltje, een drankje, een gezellige activiteit  … Ontdek de plekken in je buurt waar je makkelijk en vlot met andere mensen in contact komt!  

Of ben je op zoek naar een ruimte om een buurtactiviteit te organiseren? Dan vind je hier zeker en vast enkele mogelijkheden! 

Het aanbod van buurtwerk

Het buurtwerk van de Dienst Ontmoeten en Verbinden beheert heel wat buurtvoorzieningen (buurtcentra, Open Huizen en Buurthuizen).

Als individu, of samen met je buren, ben je er welkom voor een babbeltje, een kop koffie …

Als vereniging kan je er ook je werking uitbouwen en/of activiteiten organiseren, zoals bv. een soepcafé, naaiatelier, tweedehandskledingwinkel, sociaal restaurant, koffiebar, Voedselteam, spelotheek …

Buurtcentra

Op verschillende locaties in de Gentse 19de eeuwse gordel vind je een buurtcentrum. De werking van deze buurtcentra is afgestemd op de noden in de buurt. Ze zijn de werkplek van de plaatselijke buurtwerker(s) en de onthaalmedewerker. Zij organiseren voor jou en je buurtbewoners open ontmoetingen en toffe activiteiten. In elk buurtcentrum zetten buurtbewoners vrijwillig hun schouders onder de werking.

Buurthuizen

Daarnaast zijn er de stedelijke buurthuizen. In dit vernieuwende concept staan buurtpartners en -bewoners samen in voor het beheer en een bloeiende werking, voor jong en oud. Zo wordt het buurthuis een laagdrempelig, bruisend kruispunt voor en door de buurt. 

Open Huizen

In de Open Huizen vinden er laagdrempelige, open ontmoetingen plaats. Dit is enkel mogelijk dankzij de enthousiaste inzet van een vrijwilligersploeg die het Open Huis uitbaat. Zij doen de boodschappen, de bediening en de boekhouding ... en nog veel meer. Zo staan zij ook in voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. Elk Open Huis legt zijn eigen accenten. Dit kan gaan van petanque spelen, dansen, meedoen aan een quiz, een daguitstap, een optreden, infosessies, workshops ... Om dit te realiseren werken ze ook samen met partners uit de buurt: het buurtwerk, de Dekenij, het Lokaal Dienstencentrum, scholen …

Word vrijwilliger in je buurt! 

In de werking van een buurtcentrum, buurthuis en Open Huis is er van alles te doen. Voel je het kriebelen om op een of andere manier mee te helpen en je zo zinvol voor je buurt in te zetten? Neem dan contact met de verantwoordelijke van de buurtvoorziening of de Dienst Ontmoeten en Verbinden

Loopt het zoeken via de zalenzoeker niet zo vlot? 

 

Zin in meer?  

Op onderstaande kaart ontdek je - naast hogervermeld aanbod - nog andere buurtontmoetingsplekken (bv. Lokaal Dienstencentrum, ...) en de sociale infrastructuur (bv. bibliotheek, ...) in je buurt. Soms zijn ze gericht op een bepaalde doelgroep (bv. jongeren, ouderen ..). Ofwel zijn ze in het beheer van de Groep Gent of worden ze privaat (een parochiale kring, buurtvereniging …) uitgebaat.

DISCLAIMER
Het overzicht op deze kaart is constant aan verandering onderhevig en streeft geen volledigheid na. Het is enkel bedoeld als een hulpmiddel voor Gentenaars en Gentse verenigingen bij hun zoektocht naar sociaal contact en/of een geschikte locatie voor buurtgerichte initiatieven. De voorwaarden, aangeboden mogelijkheden en geldende restricties van locaties uit de private sector vallen integraal buiten de verantwoordelijkheid van de diensten van de Stad Gent.

Jouw locatie toevoegen/verwijderen? Stuur een mail naar buurtvoorzieningen@stad.gent.