Karel Antheunisstraat.jpg

Leefstraten in Gent

Hier vind je alle informatie over de Leefstraten in Gent.

 

Wat is een Leefstraat?

Een Leefstraat is een straat die tijdelijk autoluw of autoloos gemaakt wordt en een nieuwe invulling krijgt. Buurtbewoners richten hun straat op een creatieve en leefbare manier in. Er kunnen zowel spontane als georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Zo ontstaat meer ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen. Elke straat- en buurtbewoner kan deelnemen of genieten van de Leefstraat.

Hoe ontstaat een Leefstraat?

Een Leefstraat komt er op initiatief van de bewoners. Het is een open samenwerking van bewoners, buurtorganisaties, stadsdiensten en iedereen die betrokken is bij de straat. De bewoners overleggen en werken samen met de stadsdiensten om de mogelijkheden en kansen van de Leefstraat te bekijken.

Wie richt de Leefstraat in?

Een Leefstraat wordt vormgegeven door bewoners, voor bewoners. Tafels en zitbanken, speeltuig voor de kinderen, bloembakken, … het kan allemaal. Bewoners beslissen zelf hoe ze de organisatie, de inrichting, de activiteiten en het onderhoud aanpakken in hun Leefstraat. De Stad Gent ondersteunt en begeleidt het hele proces. Zo wordt voor de nodige vergunningen gezorgd en wordt straatmeubilair en signalisatie ter beschikking gesteld.

De voordelen van een Leefstraat

 • Je kunt je directe leefomgeving tijdelijk herinrichten.
 • Je leert alle omwonenden beter kennen.
 • De samenhang en solidariteit van iedereen in de straat versterkt.
 • Er is meer ruimte voor sociaal contact: er ontstaan spontane en ongedwongen ontmoetingen, luchtige en serieuze babbels en noem maar op.
 • Er is minder vereenzaming in je buurt.
 • Je kunt samen buiten vertoeven en buitenactiviteiten organiseren, zelfs als je geen tuin hebt.

Ook voor de Stad Gent zijn de Leefstraten interessant

 • De straten verbeteren het samenleven en de sociale cohesie in de Gentse wijken.
 • Er ontstaat meer dialoog en bewonersoverleg op straatniveau.
 • Leefstraten maken gevoelige thema’s als (kans)armoede, mobiliteit, stadsvlucht en gentrificatie zicht- en bespreekbaar. Dit kan een opstap betekenen naar het concreet aanpakken van deze knelpunten.
 • Leefstraten zijn een ideaal platform om te experimenteren met een aangepaste infrastructuur, andere vormen van mobiliteit, buurtparkeren en parkeren op afstand, groen in het straatbeeld ...

Praktisch

 • Een Leefstraat kan georganiseerd worden tussen het begin van de paasvakantie en het einde van de herfstvakantie. Door de coronacrisis kunnen de goedgekeurde Leefstraten in 2020 pas vanaf vrijdag 6 juli van start gaan.  
 • De exacte duur van de Leefstraat-periode wordt door de straatbewoners vastgelegd in overleg met de stadsdiensten.
 • Een Leefstraat wordt ingericht en onderhouden door de straatbewoners.
 • Elke straat- en buurtbewoner is welkom in de Leefstraat.
 • Een Leefstraat wordt na de overeengekomen periode afgebouwd. Straatmeubilair, constructies, plantenbakken ... worden weggehaald.
 • Voor elke parkeerplaats die in de Leefstraat geschrapt wordt, wordt een alternatief gezocht. Dit houdt in dat een aantal personen zich engageren om tijdens de Leefstraat-periode ergens anders te parkeren dus niet in de eigen of in een aanpalende straat.
 • Voor het hele traject van Leefstraat-idee tot Leefstraat-start wordt best een 20-tal weken voorzien:
  • een 10-tal weken voor de voorbereidende gesprekken, het overleg op straatniveau, de straatvergadering(en), de organisatie van de aanbelronde, de verwerking van de resultaten van de bevraging, het uittekenen van de eerste plannen enz.
  • nog eens 10 weken voor de opmaak van het dossier, het verkrijgen van een (positief) advies van alle betrokken stadsdiensten, de finale goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen

Leefstraten 2020

Ook dit jaar worden Leefstraten in Gent georganiseerd. Interesse of graag meer informatie?
Contacteer het Team Leefstraten!


Dienst Ontmoeten en Verbinden - Team Leefstraten: leefstraten@stad.gent 

 • Sofie Rottiers: 0478 88 82 47
 • Hanne Geutjens: 0470 22 93 55
 • Dirk Middernacht: 0477 97 06 31 (dinsdag en donderdag)