Een Leefstraat, samen met je buren

Als bewoner ben je welkom in de Leefstraat in je buurt. Of je kan zelf een Leefstraat organiseren, samen met je buren.

Leefstraat - Kozijntjesstraat in 2019

Wat is een Leefstraat?

Leefstraten zijn plekken in straten en parken, op pleintjes, een stuk braakliggende grond ..., die tijdelijk als veilige en rustige ontmoetingsplaats worden ingericht. Het gaat om  locaties waar veel mensen wonen en waar elkaar ontmoeten niet altijd vanzelfsprekend is. Of het zijn plaatsen waar buurtbewoners al samen aan de slag gaan en activiteiten organiseren en waar de Stad Gent extra ondersteuning biedt. Zo ontstaat er ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen ... voor iedereen uit de straat!

Hoe organiseer je een Leefstraat?

Een Leefstraat komt er op initiatief van bewoners, buurtorganisaties, handelaars en/of buurtwerkers. Vervolgens organiseert het Team Leefstraten overlegmomenten met deze startgroep én met verschillende diensten van de Stad Gent en al wie bij de straat betrokken is. In deze open samenwerking worden de mogelijkheden en de kansen van een Leefstraat zorgvuldig nagegaan. Binnen dit kader staan de bewoners verder zelf in voor de organisatie, de inrichting, de activiteiten en het onderhoud in hun Leefstraat. 

De Stad Gent ondersteunt en begeleidt dit hele proces. Daarnaast staat ze in voor de nodige vergunningen en stelt ze signalisatie en straatmeubilair (tafels, zitbanken, speeltuig voor de kinderen, bloembakken …) ter beschikking.  

Wat zijn de voordelen van een Leefstraat? 

  • Een Leefstraat creëert ruimte voor sociaal contact door spontane en ongedwongen ontmoetingen, luchtige en serieuze babbels ... Zo leer je alle omwonenden beter kennen. Dit versterkt de onderlinge samenhang en solidariteit in de buurt. Met enkele eenvoudige aanpassingen zorg je ervoor dat iedereen er zich welkom voelt. Gebruik in de uitnodiging genderinclusieve taal. Samen gezellig eten? Zorg op tafel ook voor non-alcoholische dranken en een gevarieerd aanbod van eten (halal, kosher, vegetarisch, veganistisch). Met een oprijplaat aan de stoeprand kan ook de buurvrouw in een rolstoel meegenieten!
  • Je kunt samen buiten vertoeven en buitenactiviteiten organiseren, zelfs als je geen tuin hebt.
  • Je kunt je directe leefomgeving tijdelijk op een fraaie manier herinrichten.

Hoe vraag je, stap voor stap, je Leefstraat aan? 

Zorg voor een groepje van vijf enthousiaste buren die zich voor de Leefstraat willen engageren. Neem vervolgens contact op met het team Leefstraten, zo'n 20 weken vóór de Leefstraat van start gaat. Samen overlopen jullie het stappenplan om alvast de eerste voorbereidende stappen aan te pakken: organiseer een aanbelronde om de andere buren over dit initiatief te bevragen, organiseer een straatbijeenkomst, werk een concreet voorstel uit ... 

Een Leefstraat kan plaatsvinden vanaf één van de vier vaste startmomenten. Materiaal als (picknick)banken, plantenbakken, grasmatten ... worden geleverd de donderdag of vrijdag vooraf.
De deadline voor je aanvraag is afhankelijk van het gekozen startmoment:  

Start Leefstraat Deadline voor je aanvraag 
zaterdag 30 maart 2024 vrijdag 2 februari 2024
zaterdag 27 april 2024 vrijdag 23 februari 2024
zaterdag 1 juni 2024 vrijdag 29 maart 2024
zaterdag 29 juni 2024 vrijdag 26 april 2024

Ongeveer twee weken voor de start van je Leefstraat krijg je de vergunning om je Leefstraat te organiseren. 

Je Leefstraat kan blijven bestaan tot één van deze vier vaste einddata: zondag 30 juni, 28 juli, 1 september, 29 september en 20 oktober 2024. Let wel: de looptijd van een Leefstraat is beperkt tot maximaal 6 maanden.

De maandag of dinsdag na de gekozen einddatum wordt het materiaal van de Leefstraat opgehaald.  

Doe je mee? 

Of wil je graag eerst meer informatie? Contacteer het Team Leefstraten!

Het reglement voor de organisatie van de Leefstraten is officieel goedgekeurd door de Gemeenteraad. 

Verhalen vertellen tijdens de Leefstraat op het Seghersplein
Verhalen vertellen tijdens de Leefstraat op het Seghersplein

Samen aan Zet: met deze subsidie doe je méér in je Leefstraat!

Een straataperitief of barbecue in je Leefstraat? Of wil je een dagje volksspelen, een verteller boordevol verhalen? Maak gebruik van de subsidie Samen aan Zet!

Ontdek de mogelijkheden van Samen aan Zet!