Leefstraat - Kozijntjesstraat in 2019

Een Leefplein of Leefstraat: samen met je buren

Als buurtbewoner ben je welkom op een ingericht Leefplein. Of organiseer samen met je buren je Leefstraat, een gezellige ontmoetingsplek!

Wat is een Leefplein?

In de zomer '21 neemt Team Leefstraten van de Dienst Ontmoeten en Verbinden het initiatief om een plein, groenzone ... tijdelijk om te vormen tot een gezellige ontmoetingsplek. De inrichting van een Leefplein verloopt in samenspraak met buurtorganisaties, bewoners, handelaars … 

Leefpleinen - zomer 2021

Ontdek een Leefplein in je buurt!

Overzicht Leefpleinen zomer 2021 PDF (98.48 KB)

Wat is een Leefstraat?

Een Leefstraat is een (deel van de) straat die tijdelijk autoluw of autoloos gemaakt wordt en een nieuwe invulling krijgt. Je kan ook een groenzone, een braakliggend stuk grond ..., een plein inrichten als een tijdelijke gezellige ontmoetingsplek. 

Buurtbewoners richten deze plek op een creatieve en leefbare manier in. Zo ontstaat meer ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen. Elke straat- en buurtbewoner kan deelnemen of genieten van de Leefstraat.

Hoe ontstaat een Leefstraat?

Een Leefstraat komt er op initiatief van de bewoners. Het is een open samenwerking van bewoners, buurtorganisaties, stadsdiensten en iedereen die betrokken is bij de straat. De bewoners overleggen en werken samen met de stadsdiensten om de mogelijkheden en kansen van de Leefstraat te bekijken.

Wie richt de Leefstraat in?

Een Leefstraat wordt vormgegeven door bewoners, voor bewoners. Tafels en zitbanken, speeltuig voor de kinderen, bloembakken … het kan allemaal. Bewoners beslissen zelf hoe ze de organisatie, de inrichting, de activiteiten en het onderhoud aanpakken in hun Leefstraat. De Stad Gent ondersteunt en begeleidt het hele proces. Zo wordt voor de nodige vergunningen gezorgd en wordt straatmeubilair en signalisatie ter beschikking gesteld.

Wat zijn de voordelen in een Leefstraat? 

 • Je kunt je directe leefomgeving tijdelijk op een fraaie manier herinrichten.
 • Je leert alle omwonenden beter kennen.
 • Een Leefstraat versterkt de onderlinge samenhang en solidariteit.
 • Er ontstaat meer ruimte voor sociaal contact door spontane en ongedwongen ontmoetingen, luchtige en serieuze babbels ... 
 • Er is minder vereenzaming in je buurt.
 • Je kunt samen buiten vertoeven en buitenactiviteiten organiseren, zelfs als je geen tuin hebt.

Waarom investeert de Stad Gent in Leefstraten? 

 • Dit concept stimuleert het samenleven en de sociale cohesie in de Gentse wijken.
 • Er ontstaat meer dialoog en bewonersoverleg op straatniveau.
 • Leefstraten maken gevoelige thema’s als (kans)armoede, mobiliteit, stadsvlucht en gentrificatie zicht- en bespreekbaar. Dit kan een opstap betekenen om deze problemen concreet aan te pakken. 
 • Leefstraten zijn een ideaal platform om te experimenteren met een aangepaste infrastructuur, andere vormen van mobiliteit, buurtparkeren en parkeren op afstand, groen in het straatbeeld ...

Wat zijn de praktische afspraken? 

 • Een Leefstraat kan plaatsvinden tussen het begin van de paasvakantie en het einde van de herfstvakantie.  
 • De exacte duur van de periode wordt door de straatbewoners vastgelegd in overleg met de stadsdiensten.
 • Een Leefstraat wordt ingericht en onderhouden door de straatbewoners.
 • Elke straat- en buurtbewoner is welkom in de Leefstraat.
 • Een Leefstraat wordt na de overeengekomen periode afgebouwd. Straatmeubilair, constructies, plantenbakken ... worden weggehaald.
 • Voor elke parkeerplaats die in de Leefstraat geschrapt wordt, wordt een alternatief gezocht. Dit houdt in dat een aantal personen zich engageren om tijdens de periode van de Leefstraat ergens anders te parkeren, dus niet in de eigen of in een aanpalende straat.

Hoelang duurt de voorbereiding? 

 • Wil je voor de eerste keer een Leefstraat? Reken dan voor het hele traject van idee tot de werkelijke opstart op een 20-tal weken:
  • een 10-tal weken voor de voorbereidende gesprekken, het overleg op straatniveau, de straatvergadering(en), de organisatie van de aanbelronde, de verwerking van de resultaten van de bevraging, het uittekenen van de eerste plannen enz.
  • nog eens 10 weken voor de opmaak van het dossier, het verkrijgen van een (positief) advies van alle betrokken stadsdiensten, de finale goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen
 • Plan je een volgende editie van je Leefstraat? Dan bedraagt de voorbereidingstijd gemiddeld een 10-tal weken

Verloopt een Leefstraat coronaproof?

De coronamaatregelen beperken nog altijd de mogelijkheden om vrienden, familie ... te zien. In 2020 was een Leefstraat voor de deelnemende buurtbewoners een verademing. Het betekende voor hen een veilig georganiseerde (extra) ontmoetingsplek in de open lucht en in hun onmiddellijke omgeving.

Deelnemers van een Leefstraat houden zich op elk moment strikt aan de geldende coronamaatregelen na. Een Leefstraat krijgt infoplakkaten, die deze maatregelen duidelijk aangeven. Ze krijgt ook een Covid-box, met handgel en ontsmettingsmiddel. 

Doe je mee? 

Zin om met je buren een Leefstraat, -tuin of -plein in te richten? Of wil je graag meer informatie? 
Contacteer het Team Leefstraten!


Dienst Ontmoeten en Verbinden - Team Leefstraten: leefstraten@stad.gent 

 • Sofie Rottiers: 0478 88 82 47
 • Hanne Geutjens: 0470 22 93 55
 • Dirk Middernacht: 0477 97 06 31 (niet op woensdag)