Leefstraat - Kozijntjesstraat in 2019

Een Leefstraat, samen met je buren

Als bewoner ben je welkom in de Leefstraat in je buurt. Of je kan zelf een Leefstraat organiseren, samen met je buren.

Wat is een Leefstraat?

Leefstraten zijn plekken in straten en parken, op pleintjes en braakliggende grond die tijdelijk als veilige en rustige ontmoetingsplaats worden ingericht. Het gaat daarbij over locaties waar veel mensen wonen, maar waar elkaar ontmoeten niet altijd vanzelfsprekend is. Of het zijn locaties waar buurtbewoners al samen aan de slag gaan en activiteiten organiseren en waar de Stad Gent extra ondersteuning biedt. Zo ontstaat er ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen. Elke straat- en buurtbewoner kan deelnemen aan of genieten van de Leefstraat.


Overzicht van de Leefstraten in 2022

 
naam van de straat van tot
Ankerslaan   2 juli 28 augustus
August Vermeylenstraat, deel 1 30 april 23 oktober
August Vermeylenstraat, deel 2   4 juni   2 oktober
Baviaanstraat 30 april 23 oktober
Biekorfstraat   4 juni   2 oktober
Buurtpark aan Blaisantvest (achter Blaisantkerk)   4 juni   2 oktober
Borluut 30 april   2 oktober
Bremstraat   2 juli   2 oktober
Emilius Seghersplein 30 april   3 juli
Gentbruggeplein   4 juni   2 oktober
Georges Wibierdreef 30 april   2 oktober
Godshuishammeke 30 april 23 oktober
Henri Pirennelaan 30 april    3 juli
Karel Antheunisstraat 30 april 23 oktober
Kikvorsstraat (site Titannick)   4 juni   2 oktober
Koolkapperstraat   4 juni   2 oktober
Kozijntjesstraat 30 april   2 oktober
Lousbergpark   4 juni 28 augustus
Marseillestraat   4 juni 28 augustus
Maurice Verdoncklaan   4 juni 28 augustus
Meibloemstraat 30 april   2 oktober
Palinghuizen   2 juli 23 oktober
Scandinaviëstraat   4 juni   2 oktober
Scheldeoord 30 april 23 oktober
Sint-Baafsdorp   4 juni   2 oktober
Sint-Vincentiusplein  30 april   3 oktober
Spadestraat   4 juni   2 oktober
Steenakker Noord   4 juni   2 oktober
Steenakker Zuid   4 juni 28 augustus
Vorkstraat   4 juni 28 augustus
Zalmstraat 30 april 23 oktober
Zeemanstuin   4 juni   2 oktober

Hoe ontstaat een Leefstraat?

Een Leefstraat komt er op initiatief van bewoners en/of handelaars. Het is een open samenwerking van bewoners, buurtorganisaties, stadsdiensten en iedereen die betrokken is bij de straat. De bewoners overleggen en werken samen met de stadsdiensten om de mogelijkheden en de kansen van de Leefstraat te bekijken.

Wie richt de Leefstraat in?

Een Leefstraat wordt vormgegeven door bewoners, voor bewoners. Maar ook organisaties of buurtwerkers kunnen een Leefstraat initiëren. Tafels en zitbanken, speeltuig voor de kinderen, bloembakken … het kan allemaal. Bewoners beslissen zelf hoe ze de organisatie, de inrichting, de activiteiten en het onderhoud aanpakken in hun Leefstraat. De Stad Gent ondersteunt en begeleidt het hele proces. Zo wordt voor de nodige vergunningen gezorgd en wordt straatmeubilair en signalisatie ter beschikking gesteld.

Wat zijn de voordelen van een Leefstraat? 

 • Je leert alle omwonenden beter kennen.
 • Een Leefstraat versterkt de onderlinge samenhang en solidariteit.
 • Er ontstaat meer ruimte voor sociaal contact door spontane en ongedwongen ontmoetingen, luchtige en serieuze babbels ... 
 • Er is minder vereenzaming in je buurt.
 • Je kunt samen buiten vertoeven en buitenactiviteiten organiseren, zelfs als je geen tuin hebt.
 • Je kunt je directe leefomgeving tijdelijk op een fraaie manier herinrichten.

Wat is een Leefstraat niét?

 • Een manier om je straat permanent te laten heraanleggen, zit-en speelelementen in de straat te bekomen, ...
 • Een langdurig festival.
 • Een plaats waar je je kinderen onbegeleid naartoe kan laten gaan.
 • Per definitie een knip in je straat.

Waarom investeert de Stad Gent in Leefstraten? 

 • Dit concept stimuleert het samenleven en de sociale cohesie in de Gentse wijken.
 • Er ontstaat meer dialoog en bewonersoverleg op straatniveau.
 • Leefstraten maken gevoelige thema’s als (kans)armoede, mobiliteit, stadsvlucht en gentrificatie zicht- en bespreekbaar. Dit kan een opstap betekenen om deze problemen concreet aan te pakken. 
 • Leefstraten zijn een ideaal platform om te experimenteren met een aangepaste infrastructuur, andere vormen van mobiliteit, buurtparkeren en parkeren op afstand, groen in het straatbeeld ...

Wat zijn de praktische afspraken? 

 • Een Leefstraat kan plaatsvinden tussen eind april en begin oktober. Je dient hiervoor rekening te houden met 4 vaste opstart- en afbouwmomenten.
 • De exacte duur van de periode wordt in overleg met de stadsdiensten door de straatbewoners vastgelegd, met een maximumperiode van 6 maanden.
  We werken altijd met vaste opstart- en afbouwmomenten.
aanvraag
indienen
(deadline)
start
Leefstraten
einde Leefstraten
 
    3 juli 28 augustus 2 oktober 23 oktober
21 februari 30 april 2 maanden 4 maanden 5 maanden 6 maanden
10 maart 4 juni   3 maanden 4 maanden 5 maanden
7 april 2 juli   2 maanden 3 maanden 4 maanden
27 mei 27 augustus       2 maanden
 • Een Leefstraat wordt ingericht en onderhouden door de straatbewoners.
 • Elke straat- en buurtbewoner is welkom in de Leefstraat.
 • Elke Leefstraat wordt na de overeengekomen periode afgebouwd. Straatmeubilair, constructies, plantenbakken ... worden weggehaald.

Hoe lang duurt de voorbereiding?

Wil je een Leefstraat organiseren? Reken dan voor het hele traject van idee tot de werkelijke opstart op een 22-tal weken:

 • een 10-tal weken voor de voorbereidende gesprekken, het overleg op straatniveau, de organisatie van de aanbelronde, de buurtvergadering(en), de verwerking van de resultaten van de bevraging, het uittekenen van de eerste plannen enz.
 • 12 weken voor de startdatum moet het dossier ingediend zijn. Die periode dient voor het verkrijgen van een (positief) advies van alle betrokken stadsdiensten en de finale goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. 

Doe je mee? 

Vul het aanvraagformulier in.

Zin om met je buren een Leefstraat in te richten? Of wil je graag meer informatie? 
Contacteer het Team Leefstraten!

Dienst Ontmoeten en Verbinden - Team Leefstraten: leefstraten@stad.gent 

Het reglement voor de organisatie van de Leefstraten is officieel goedgekeurd door de Gemeenteraad.