Leefstraat - Kozijntjesstraat in 2019

Een Leefstraat, samen met je buren

Als bewoner ben je welkom in de Leefstraat in je buurt. Of je kan zelf een Leefstraat organiseren, samen met je buren.

Wat is een Leefstraat?

Leefstraten zijn plekken in straten en parken, op pleintjes en braakliggende grond die tijdelijk als veilige en rustige ontmoetingsplaats worden ingericht. Het gaat daarbij over locaties waar veel mensen wonen, maar waar elkaar ontmoeten niet altijd vanzelfsprekend is. Of het zijn locaties waar buurtbewoners al samen aan de slag gaan en activiteiten organiseren en waar de Stad Gent extra ondersteuning biedt. Zo ontstaat er ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen. Elke straat- en buurtbewoner kan deelnemen aan of genieten van de Leefstraat.

Hoe ontstaat een Leefstraat?

Een Leefstraat komt er op initiatief van bewoners, buurtorganisaties, handelaars en/of buurtwerkers. Vervolgens organiseert het Team Leefstraten overlegmomenten met deze startgroep én met verschillende diensten van de Stad Gent en al wie bij de straat betrokken is. In deze open samenwerking worden de mogelijkheden en de kansen van een Leefstraat zorgvuldig nagegaan.  

Wie richt de Leefstraat in?

Bewoners beslissen zelf hoe ze de organisatie, de inrichting, de activiteiten en het onderhoud aanpakken in hun Leefstraat. De Stad Gent ondersteunt en begeleidt dit hele proces. Daarnaast staat ze in voor de nodige vergunningen en stelt ze signalisatie en straatmeubilair (tafels, zitbanken, speeltuig voor de kinderen, bloembakken …) ter beschikking.

In een Leefstraat luidt het credo: voor en door straat- en buurtbewoners, waar iedereen zich welkom voelt. De Stad Gent draagt namelijk een toegankelijke stad voor iedereen hoog in het vaandel. Al met enkele eenvoudige aanpassingen kan je je Leefstraat voor méér mensen toegankelijker maken. Denk hierbij aan genderinclusieve taal in je uitnodiging, een aanbod met non-alcoholische dranken, een gevarieerd aanbod van eten (halal, kosher, vegetarisch, veganistisch), een oprijplaat voor personen met een handicap …

Wat zijn de voordelen van een Leefstraat? 

 • Je leert alle omwonenden beter kennen.
 • Een Leefstraat versterkt de onderlinge samenhang en solidariteit.
 • Er ontstaat meer ruimte voor sociaal contact door spontane en ongedwongen ontmoetingen, luchtige en serieuze babbels ... 
 • Er is minder vereenzaming in je buurt.
 • Je kunt samen buiten vertoeven en buitenactiviteiten organiseren, zelfs als je geen tuin hebt.
 • Je kunt je directe leefomgeving tijdelijk op een fraaie manier herinrichten.

Wat is een Leefstraat niét?

 • Een manier om je straat permanent te laten heraanleggen, zit-en speelelementen in de straat te bekomen, ...
 • Een langdurig festival.
 • Een plaats waar je je kinderen onbegeleid naartoe kan laten gaan.
 • Per definitie een knip in je straat.

Waarom investeert de Stad Gent in Leefstraten? 

 • Dit concept stimuleert het samenleven en de sociale cohesie in de Gentse wijken.
 • Er ontstaat meer dialoog en bewonersoverleg op straatniveau.
 • Leefstraten maken gevoelige thema’s als (kans)armoede, mobiliteit, stadsvlucht en gentrificatie zicht- en bespreekbaar. Dit kan een opstap betekenen om deze problemen concreet aan te pakken. 
 • Leefstraten zijn een ideaal platform om te experimenteren met een aangepaste infrastructuur, andere vormen van mobiliteit, buurtparkeren en parkeren op afstand, groen in het straatbeeld ...

Wanneer vraag je de Leefstaat aan? 

Een Leefstraat kan plaatsvinden tussen eind april en begin oktober. Je dient hiervoor rekening te houden met 4 vaste opstart- en afbouwmomenten.

Start Leefstraat Deadline voor je aanvraag 
29 april 2023 4 februari 2023
3 juni 2023 11 maart 2023
1 juli 2023 8 april 2023
28 augustus 2023 2 juni 2023

Naargelang de startdatum, kan de Leefstraat 2 tot 6 maanden blijven bestaan. 

Elke Leefstraat wordt na de overeengekomen periode afgebouwd. Straatmeubilair, constructies, plantenbakken ... worden weggehaald.

Ontdek de Leefstraten in 2023!

Hoe lang duurt de voorbereiding?

Wil je een Leefstraat organiseren? Reken dan voor het hele traject van idee tot de werkelijke opstart op een 22-tal weken:

 • een 10-tal weken voor de voorbereidende gesprekken, het overleg op straatniveau, de organisatie van de aanbelronde, de buurtvergadering(en), de verwerking van de resultaten van de bevraging, het uittekenen van de eerste plannen enz.
 • 12 weken voor de startdatum moet het dossier ingediend zijn. Die periode dient voor het verkrijgen van een (positief) advies van alle betrokken stadsdiensten en de finale goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. 

Doe je mee? 

Vanaf 3 januari 2024 vind je op deze pagina het formulier om je Leefstraat aan te vragen. 

Zin om met je buren een Leefstraat in te richten? Of wil je graag meer informatie? 
Contacteer het Team Leefstraten!

Dienst Ontmoeten en Verbinden - Team Leefstraten: leefstraten@stad.gent 

Het reglement voor de organisatie van de Leefstraten is officieel goedgekeurd door de Gemeenteraad. 

Verhalen vertellen tijdens de Leefstraat op het Seghersplein

Samen aan Zet: met deze subsidie doe je méér in je Leefstraat!

Een straataperitief of barbecue in je Leefstraat? Of wil je een dagje volksspelen, een verteller boordevol verhalen? Maak gebruik van de subsidie Samen aan Zet!

Ontdek de mogelijkheden van Samen aan Zet!