Buurt­in­fo­kas­ten

Verspreid over heel Gent vind je buurtinfokasten. Je kan er informatie over een activiteit, een evenement ... in je buurt laten ophangen.

Wil je als wijkvereniging, bewonersgroep ... je activiteit of evenement in de buurt ruimer bekend maken? Dan kan je je affiches gratis laten ophangen in de buurtinfokasten in je buurt.  

Wat zijn de voorwaarden?

Als je iets wil uithangen, hou dan rekening met volgende ‘spelregels’:

  • je aankondiging of informatie is neutraal en onpartijdig en gaat niet ten koste van de sociale samenhang in de wijk
  • je informatie of activiteit sluit geen bewoners(groepen) uit en is toegankelijk voor iedereen
  • je kondigt een activiteit aan of geeft informatie over een activiteit in de wijk waar je de info wil uithangen
  • op de affiche staan contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) vermeld. Zo weten mensen bij wie ze terecht kunnen met vragen over jouw info.
  • de Dienst Ontmoeten en Verbinden, die de buurtinfokasten beheert, streeft naar een eerlijke afwisseling tussen de verschillende gebruikers van een buurtinfokast 

Hoe kan ik mijn affiche uithangen?

  • Raadpleeg het document onderaan deze pagina. In die lijst ontdek je de locaties van de infokasten in je buurt. Daar vind je voor elke infokast het aanspreekpunt, bij wie je terecht kan om je affiches te laten ophangen. 
  • Neem een maand voor je activiteit plaatsvindt, contact op met je aanspreekpunt (of een buurtwerking, de Dienst Ontmoeten en Verbinden of een buurtpartner), bij wie je terecht kan om je affiche te laten ophangen. Spreek samen af wanneer en hoe lang de affiche(s) uitgehangen moet(en) worden. 

Bezorg je affiches volgens de gemaakte afspraken.