Studentenvragen

Academische en studentenvragen, interviews en stages bij OCMW Gent

Ben je onderzoeker, student of leraar en wil je voor jouw lesopdracht samenwerken met OCMW Gent? Lees hier de mogelijkheden!

Ik ben (professioneel) onderzoeker

De sociale dienst van OCMW Gent werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door professionele onderzoekers bij thema’s die relevant zijn voor de werking.

Ben jij een onderzoeker verbonden aan een hogeschool of universiteit en wil je in samenwerking met OCMW Gent een onderzoeksproject uitvoeren?
Leg jouw vraag tijdig voor per e-mail. Een projectmedewerker verzamelt alle vragen en organiseert eventueel een eerste verkennend overleg (indien nodig samen met de inhoudelijke expert van het thema). Wordt jouw project door de directie nadien weerhouden, dan leggen we samen de verdere stappen van het onderzoek vast.

Ik ben student of leraar hoger onderwijs

  • Vormingsaanbod door OCMW-medewerkers

Een vorming op maat voor jouw klas? Het kan. Ondek hier alle opties.

  • Cijfermateriaal en (telefonische) interviews met onze medewerkers

Op onze website vind je beslist al heel wat info. Het Gentse armoedebeleidsplan, de meerjarenplannen en jaaroverzichten van de afgelopen jaren kan je allemaal vrij raadplegen.

Vind je niet wat je zoekt? Onze medewerkers kunnen je ook helpen met specifieke vragen over algemeen maatschappelijk werk - schuldhulpverlening - thuislozenzorg - gezondheidszorg - wonen - activering, opleiding en tewerkstelling - energiekosten - emancipatie - sociale wetgeving - psychologische begeleiding - financiën en personeel. Zo kunnen we jou bv. tijdens een (telefonisch) interview helpen met input voor jouw scriptie.

Opgelet: door de Oekraïne- en energiecrisis is de tijd van onze medewerkers momenteel erg beperkt. Hulpverleningstaken en stagebeleiding krijgen absolute voorrang. Daarom moeten we tijdelijk de meeste interviews weigeren. We maken enkel een uitzondering wanneer de vragen in het kader van een scriptie of van een - met de school afgesproken - groepsopdracht passen.

Jouw aanvraag stuur je per e-mail naar het onderstaande e-mailadres. Neem op voorhand zeker ook de richtlijnen voor studentenvragen even door.

Let op: Ben je kotstudent en/of is jouw domicilie niet in Gent? Of ben je een docent/leraar niet verbonden aan een onderwijsinstelling in het Gentse? Dan vragen we jou om jouw algemene vragen voor te leggen aan het OCMW van jouw woonplaats of onderwijsinstelling, met uitzondering van specifieke vragen over OCMW Gent.

  • Interviews met cliënten

Met het oog op de privacy verleent OCMW Gent geen medewerking aan studenten voor het afnemen van enquêtes en interviews bij cliënten

  • Stageaanbod

Er zijn ieder academiejaar ook een aantal stageplaatsen voor toekomstige maatschappelijk werkers die in onze werking willen duiken. Dit stageaanbod wordt in nauwe samenwerking met de Gentse universiteit en hogescholen opgesteld.

Wil je een stageplaats bij OCMW Gent? Spreek dan eerst met de stagecoördinator van jouw school. Heb je daarna nog vragen, stuur dan een e-mail naar het onderstaande adres.
Hou ook het algemene stageaanbod van Stad en OCMW Gent in de gaten, als je bv. een stageplaats zoekt met als thema administratie, communicatie, enz.

Ja, ik wil met OCMW Gent samenwerken voor mijn schoolproject

Ik ben student of leraar lager of secundair onderwijs

Op individuele vragen (informatie of stage) vanuit de lagere en middelbare scholen kan OCMW Gent niet ingaan. Wel staan onze medewerkers paraat om een vorming op maat te komen geven op jullie school.