Stad Gent krijgt label 'Pleeg­zorg­ge­meen­te' voor haar steun aan pleeggezinnen

Het label krijgt een plaatsje in het Administratief Centrum.

Op vrijdag 5 juli 2019 overhandigde Pleegzorg Oost-Vlaanderen het label ‘Pleegzorggemeente’ aan de Stad Gent, voor alle engagementen die het Gentse stadsbestuur neemt om pleeggezinnen in de stad te ondersteunen.

De Stad Gent ziet het als haar verantwoordelijkheid om pleeggezinnen te ondersteunen en is al lang een belangrijke partner voor Pleegzorg Vlaanderen. Nu wordt dat partnerschap ook bezegeld met het label ‘Pleegzorggemeente’. Heel uiteenlopende engagementen van de stad motiveerden Pleegzorg Vlaanderen om het label toe te kennen. Zo kent Gent de sociale korting van 90% automatisch toe voor de opvang van kinderen uit een pleeggezin in de buitenschoolse kinderopvang, maakt de stad pleegzorg actief mee bekend en worden alle Gentse pleeggezinnen jaarlijks ontvangen op het stadhuis. De stad en Pleegzorg Oost-Vlaanderen werken ook nauw samen in het kader van de opvang van niet-begeleide anderstalige nieuwkomers.

De erkenning van Gent als pleeg­zorg­ge­meen­te is een bezegeling van de jarenlange goede samenwerking en ver­stand­hou­ding tussen Pleegzorg en de Stad Gent. We zijn dan ook bijzonder trots dit label te mogen toekennen.

Johan Van der Sypt, directeur Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Als Stad willen we er zijn voor alle gezinnen. Ook voor die gezinnen waar pleegkinderen opgevangen worden of waarvan een kind elders opgroeit via pleegzorg. Door pleegzorg onder de aandacht te brengen hopen we dat deze hulp­ver­le­nings­vorm nog bekender wordt. En met acties zoals de automatische korting in stedelijke kinderopvang en een jaarlijkse bijeenkomst, maken we ons engagement erg concreet.

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

Pleegzorg in Vlaanderen

Vandaag zijn er in Vlaanderen meer dan 4.000 pleeggezinnen. 350 (bijna 10%) van deze pleeggezinnen wonen in Gent. De gezinnen vangen kinderen, jongeren en volwassenen uit Gent en de nabije omgeving op in hun gezin. Zij doen dit omwille van opvoedingsproblemen in het gezin van oorsprong of omdat kinderen, jongeren of volwassenen kampen met psychische problemen of met een andere handicap. Vaak kunnen ouders voor korte of lange tijd niet voor hun kinderen zorgen. Afhankelijk van de concrete nood is de opvang continu, tijdens het weekend, voor lange of korte duur. Pleeggezinnen geven al deze mensen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.