Oproep aan verenigingen: pas je statuten aan aan de nieuwe vzw wetgeving

In 2019 veranderde de vzw-wetgeving voor verenigingen. Lees hier hoe je de statuten aanpast om in orde te zijn met die nieuwe wetgeving.

Vzw’s krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om hun statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek. Indien de statuten niet tijdig worden aangepast, kan je als bestuurder aansprakelijk zijn voor de schade die de vzw hierdoor zou lijden.

Wat moet er gebeuren?

  • Het bestuursorgaan van de vzw bereidt de tekst van de nieuwe statuten voor en nodigt de Algemene Vergadering uit om het voorstel goed te keuren.
  • Het ontwerp van statutenwijzing moet bij de uitnodiging zitten en de uitnodiging moet minstens 15 dagen op voorhand verstuurd worden naar alle leden van de Algemene Vergadering.
  • Enkel de Algemene Vergadering kan een statutenwijziging goedkeuren, en dit met minstens 2/3  van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Even belangrijk: minstens 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordig zijn op de Algemene Vergadering.
  • Eens de Algemene Vergadering de nieuwe statuten heeft goedgekeurd, moeten ze nog worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Nog vragen?

Mail naar de Verenigingswijzer  (of maak een afspraak).