Lousbergs centrum

Open oproep invulling en beheer Lousbergs

De Stad Gent zoekt een nieuwe invuller voor het buurt- en jeugdontmoetingscentrum Lousbergs. Wie neemt het beheer van het gebouw 5 jaar op?

Majestueus Lousbergsgebouw zoekt nieuwe invuller

De Stad Gent zoekt een nieuwe invuller voor Buurtcentrum Lousbergs en/of Jeugdontmoetingscentrum Lousbergs, Tarbotstraat 61 A-F, 9000 Gent.

De nieuwe invuller neemt voor 5 jaar het beheer van het gebouw over en ondersteunt ook buurt- en/of jeugdinitiatieven in het gebouw. De nieuwe invuller kan het beheer van het buurtcentrum en het jeugdontmoetingscentrum samen, ofwel één van beide overnemen.

Wat kan je verwachten?

Het Lousbergsgebouw bestaat uit twee vleugels, verbonden door een ovale gang, met een (publiek toegankelijke) binnentuin. De linkervleugel heeft voorzieningen voor de jeugdwerking, de rechtervleugel voor het buurtcentrum.

Het gebouw telt 3 verdiepingen en heeft een totale oppervlakte van 2650 m². Er is een professionele keuken, een polyvalente ruimte, verschillende lokalen, burelen, bergruimtes, twee kleinere keukens, toiletten,... Beide delen zijn voorzien van een lift. Het gebouw ligt naast een park, genesteld in het midden van de Visserij.

Wie zoeken we?

Een vereniging of onderneming die ten laatste op 1 januari 2025 - naast het gebruik van deze infrastructuur voor de eigen werking - gedurende 5 jaar het beheer van het Lousbergs opneemt en er activiteiten faciliteert die bijdragen aan een buurtgerichte en creatieve ontmoetingsplaats. Onze nieuwe partner betaalt geen huur, maar staat wel in voor de onderhoudskosten.

De nieuwe invuller maakt het mogelijk dat buurtbewoners en organisaties buurtgerichte activiteiten gratis kunnen blijven organiseren in het gebouw. Samenwerking met deze buurtpartners is sowieso een meerwaarde. Ook het eigen aanbod van de invuller spreekt best een breed scala van buurtbewoners aan.

Ook het jeugdontmoetingscentrum kan een belangrijke ontmoetingsplek zijn voor kinderen en jongeren in de wijk. Daarom is de Stad Gent voor dat deel van het gebouw op zoek naar een invuller die zelf activiteiten voor kinderen en/of jongeren organiseert en daarnaast ruimte biedt aan andere jeugdwerkinitiatieven om eigen activiteiten op te zetten.    

Meer weten?

Lees de open oproep en kom onder meer te weten:

  • Wat we van de kandidaten verwachten.
  • Hoe het gebouw eruitziet.
  • Wat allemaal inbegrepen is.
  • Wat we verstaan onder 'een buurtgerichte invulling' en ‘jeugdwerkinitiatieven’.
  • Welke voorwaarden eraan verbonden zijn.

Hoe gaat het verder?

Kandidaat-invullers worden beoordeeld (ook door buurtbewoners) op hun voorstel van invulling (waarbij een positieve impact op het park, de buurt en de wijk een grote meerwaarde is), het goed beheer van het gebouw en het faciliteren van buurtgerichte initiatieven.

Voor invullers die slechts een deel van het gebouw in beheer willen nemen, wordt er een matchmaking-event georganiseerd. Mogelijke invullers gaan er actief op zoek naar kandidaten met vergelijkbare interesses en doelstellingen om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.  

Kandidaten die een dossier indienen, worden uitgenodigd voor een dialoogmoment met buurtbewoners. Daar kunnen ze een beknopte presentatie over hun project geven en eventuele vragen van bewoners beantwoorden. De bewoners krijgen bovendien de gelegenheid om hun opmerkingen en bedenkingen achteraf te noteren en aan de jury mee te geven.

Die jury, bestaande uit vertegenwoordigers van stedelijke diensten, een wijkbewoner en een bewoner/gebruiker van de locatie, speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de ingediende dossiers.

De toewijzing van de invulling gebeurt door het college van burgemeester en schepenen in december 2023.