Offerfeest 2023

Gentse moslims vieren elk jaar het Offerfeest. Het is een belangrijke feestdag voor de moslimgemeenschap.

Hoe kan je het Offerfeest vieren?

  • Laat een dier verdoofd slachten bij een erkend slachthuis. Je doet een slachtaangifte bij een slachthuis of erkende tijdelijke slachtvloer.
  • Doe een gift. Je kan een offer brengen onder de vorm van een gift aan fondsen en hulporganisaties.
  • Koop een dier bij een slager. Je kan terecht in verschillende islamitische slagerijen in Gent om een geslacht schaap, ram of rund aan te kopen.

Verbod thuisslachting tijdens sperperiode

Sinds 1 januari 2019 is het niet langer toegestaan om onverdoofd te slachten. Een totaalverbod op thuisslachtingen is in Gent van kracht gedurende de sperperiode van 25 juni tot en met 1 juli. In deze periode zal de lokale politiezone een verhoogd toezicht organiseren met bijzondere aandacht voor het vervoer van schapen en illegale slachtingen. Het overtreden van het verbod aan huis wordt strafbaar gesteld met een boete tot 2000 euro.

Meer informatie bij Amal

Lees meer op www.amal.gent/offerfeest of neem contact op via offerfeest@amal.gent.