Geen drempels, geen excuses: terugblik op de sessie 'Toe­gan­ke­lijk­heid in Gent'

Konekt VZW, de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH) en Stad Gent formuleerden op 4 december actie- en adviespunten.

Een dag na de ‘Internationale dag voor personen met een handicap’ kwamen Konekt vzw en de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap (SAPH) samen met ervaringsdeskundigen, experten, vertegenwoordigers van overheden en partners in de stad.

Samen bogen ze zich over de vraag: ‘Hoe kunnen we mensen met een handicap volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk leven?’

Na een welkomstwoord door Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen luisterden we naar een exposé van keynote spreker Prof. Hubert Froyen over 'Universal Design': ‘Naar een nieuw model: hoe sluiten we handicap-situaties uit?’

In de werksessies gingen de deelnemers vervolgens aan de slag rond drie thema's:

  • Toegankelijke horeca en handelspanden
  • Toegankelijke mobiliteit
  • Toegankelijke publieke infrastructuur

Illustratoren brachten live verslag uit van de verschillende werksessies.  

Organisatie

Deze bijeenkomst was een samenwerking tussen de Stad Gent, Konekt en de stedelijke adviesraad voor Personen met een handicap.

Vragen?

Mail naar toegankelijkheid@stad.gent

Verslag van de werksessies

Lees hier de conclusies en actiepunten PDF (5.95 MB)