Extra betaalbare woningen voor kwetsbaren: steun voor vijf projecten

Het gaat om een brede waaier aan initiatieven: van beschut wonen tot doorstroomwoningen en appartementen aan lage huurprijzen.

Om te zorgen voor meer kwalitatieve, betaalbare woningen voor kwetsbare personen kent de Stad Gent een subsidie toe aan vijf projecten van drie vzw's. Het gaat om een brede waaier aan initiatieven: van beschut wonen tot doorstroomwoningen en appartementen aan lage huurprijzen.

In april 2023 lanceerde de Stad Gent een oproep naar organisaties om extra betaalbare, kwalitatieve woningen te voorzien voor kwetsbare doelgroepen. Vijf projecten van drie vzw's krijgen nu samen 225.000 euro steun.

Beschut wonen

Het eerste project is een renovatie van een rijwoning in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham waar vier volwassenen met een psychische kwetsbaarheid zullen kunnen verblijven via 'beschut wonen' onder begeleiding van Beschut Wonen Ipso. Die mensen hebben geen nood aan een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis, maar kunnen wel nog hulp gebruiken om te wonen en sociaal vaardig te worden.

Verder krijgen ook drie aanvragen van vzw Nest Woonrecht een subsidie. Daarmee komen extra appartementen voor kwetsbare jongeren aan zeer lage huurprijzen. Het gaat om drie appartementen, waar vier jongeren kunnen verblijven met begeleiding.

Doorstroomwoning

Tot slot dienden Gent Samen Solidair en Wooncoop samen een aanvraag in om een appartement in te zetten als 'doorstroomwoning'. Daar kunnen kwetsbare personen minstens een jaar verblijven om vervolgens door te stromen naar de reguliere woonmarkt. Naast de subsidie van de Stad haalden beide organisaties ook zelf een bedrag op, wat het totale budget op 200.000 euro brengt. Daarmee kan één appartement worden klaargemaakt als doorstroomwoning in een renovatieproject van Wooncoop in de Bellefleurstraat.

Voor de derde keer deze legislatuur kunnen we subsidies toekennen voor de realisatie van extra woningen voor kwetsbare personen. Als Stad slaan we zo de handen in elkaar met het middenveld om de woonnood van kwetsbare Gentenaars te lenigen met succesvolle initiatieven als beschut wonen en door­stroom­wo­nin­gen.

Tine Heyse, schepen van Wonen