Cross&Learn bereikt doel van 1000 digi-helpers

Het interregionale partnerschap Cross&Le@rn heeft op minder dan twee jaar tijd al duizend digitale hulpverleners opgeleid.

Cross and Learn, ondersteund door Interreg
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De coronapandemie maakte het pijnlijk duidelijk: wie geen toegang heeft tot het internet of geen digitale vaardigheden heeft, dreigt in sociaal isolement te vervallen of niet meer mee te kunnen op school. Dat veel mensen moeite hebben met de digitale wereld bleek ook uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting: 4 op 10 Belgen kunnen niet mee met de digitalisering.

Daar wou Stad Gent iets aan doen! In juli 2020 stapte District09 als partner in het Interreg France-Wallonie-Vlaanderen project 'Cross&Le@rn' om het effect van onze e-inclusiewerking te verhogen en nog meer mensen te bereiken. Samen streven we naar een e-inclusieve samenleving. Een gedigitaliseerde wereld waarin niemand zich uitgesloten hoeft te voelen vanwege een gebrek aan digitale vaardigheden. District09, WeTechCare, Emmaüs Connect en Technofutur TIC namen zich voor om tegen juni 2022 1000 digi-helpers op te leiden. Die ondersteunen op hun beurt digitale starters bij hun eerste digitale stapjes, zodat ze bijvoorbeeld leren hoe ze online kunnen solliciteren of uitzoeken wanneer de volgende trein vertrekt.

Bibliotheekmedewerkers, Digipuntbegeleiders, jobcoaches, uitzendconsulenten, buurtwerkers, studiebegeleiders… Dit grensoverschrijdend netwerk maakt het voor digitale starters mogelijk om terug te vallen op advies en praktische hulp om hun digitale vaardigheden te ontdekken of versterken.

De digi-helpers volgen verschillende workshops, waarna ze kennis maken met de uitdagingen van e-inclusie. Ze krijgen begeleidings- en opleidingstools aangereikt, zoals het platform 1,2,3 digit. Ze leren hoe ze een goede inschatting kunnen maken van iemands digitale vaardigheden en krijgen praktische tips om anderen te motiveren en te begeleiden bij digitale vragen.

Realisaties

De kaap van 1000 digi-helpers werd eind februari al overschreden. District09 ging zelfs in december al over zijn aandeel van 250 digi-helpers.

Tot nu toe zijn er dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling:

  • 1000 digi-helpers opgeleid door alle partners samen
  • 300 digi-helpers opgeleid door District09
  • 40 workshops georganiseerd door District09
  • > 40 000 begeleidingsmomenten georganiseerd door de opgeleide digi-helpers

Tijdens de coron­a­maat­re­ge­len was thuis­be­ge­lei­ding niet mogelijk. De praktische tips uit jullie workshop waren heel welkom, ze hebben me geïnspireerd om digitale begeleiding op te starten.

Christel Lamote , Vrijwilliger huiswerkbegeleiding bij Uilenspel vzw

Mensen onderschatten hun eigen digitale vaardigheden vaak. Als we mensen begeleiden screenen we hen eerst met behulp van 123digit.

Hatice Kus , Jobcoach bij JES vzw

Ik vind het heel leuk om mensen te zien groeien in de digitale wereld! Dat motiveert me om anderen te helpen.

Oshin Casteels , Digipuntvrijwilliger bij Bibliotheek Watersportbaan