Buurtcentrum Lousbergs zoekt nieuwe gebruiker

Na de invulling van het jeugdontmoetingscentrum in Lousbergs lanceert de Stad Gent een nieuwe oproep voor het buurtcentrum.

Gezellig tafelen in buurtcentrum Lousbergs

 

 

 

 

De vorige oproep voor nieuwe gebruikers in het majestueuze Lousbergsgebouw betekent alvast goed nieuws voor kinderen en jongeren uit de buurt. Het bestaande jeugdaanbod wordt namelijk uitgebreid met de werking van o.a. Nerdlab, GoBoom en Bazart. Zij nemen binnenkort hun intrek in de linkervleugel van dit gebouw.   

Dat is ook de nabije toekomstdroom voor de rechtervleugel van dit gebouw (Tarbotstraat 61 A-E, 9000 Gent): een boeiend en bruisend centrum voor de buurt. Welke vereniging, onderneming ... is enthousiast om zijn werking hier te huisvesten, voor de buurt open te stellen en om er diverse buurtactiviteiten te faciliteren?

In deze vernieuwde oproep gaat de Stad Gent verder op zoek naar een nieuwe gebruiker voor het buurtcentrum. Belangrijk om weten: op een aantal punten verschilt deze vernieuwde oproep grondig van de vorige oproep.   

 

Wat kan je verwachten?

Het Lousbergsgebouw, pronkend in het gelijknamig park, bestaat uit twee vleugels, verbonden door een ovale gang, met een (publiek toegankelijke) binnentuin.

De rechtervleugel (ca. 670 m2) - bestemd als buurtcentrum - bestaat uit drie verdiepingen (met een lift) en herbergt een grote polyvalente ruimte, een professionele keuken, verschillende (klas)lokalen, bureaus, bergruimtes, toiletten en een kleinere keuken. Een gevarieerde inrichting dus, die heel wat creatieve mogelijkheden biedt!

Wie zoeken we?

In de eerste plaats zoeken we een vereniging of onderneming die ten laatste op 1 januari 2025 - naast het gebruik van deze infrastructuur voor de eigen werking - gedurende 5 jaar het beheer van de rechtervleugel van Lousbergs opneemt.  

Nieuw bij deze oproep is dat de nieuwe gebruiker een voorstel opmaakt hoe hij de organisatie van buurtgerichte ontmoetingen en activiteiten in het gebouw zal faciliteren. Een levendig buurtcentrum, waar buurtorganisaties verder terecht kunnen voor hun activiteiten, is zowel voor het stadsbestuur als de wijk zelf een belangrijk uitgangspunt.  

De nieuwe gebruiker betaalt geen huur, maar staat wel in voor de onderhoudskosten. Op basis van de reële cijfers van 2023 worden de verbruikskosten geraamd tussen 20.000 en 25.000 euro per jaar. Dit is in elk geval een pak lager dan de gemaakte inschatting bij de vorige oproep. 

Lijkt de rechtervleugel je te groot om te beheren? Kom dan zeker naar het matchmaking-event. Daar kan je andere kandidaten leren kennen en kunnen jullie de handen in elkaar slaan voor een gemeenschappelijke aanpak.   

Enkele ideeën ...  

De combinatie van de verschillende soorten ruimtes biedt heel wat mooie kansen voor buurtgerichte invullingen. Een handvol ideeën:

  • Een co-workingplek, in combinatie met bureaus en buurtactiviteiten in de polyvalente zaal
  • Dans- en bewegingsactiviteiten in de polyvalente zaal 
  • Workshops over gezonde voeding, koken en kruiden
  • Yoga en een stilteplek
  • Kinderopvang en educatieve activiteiten in een klaslokaal
  •  ... 

Elk concreet dossier moet wel bij de Dienst Stedenbouw afgetoetst worden.  

Meer weten?

Lees de open oproep en ontdek:  

  • Hoe het gebouw eruitziet
  • Wat allemaal inbegrepen is
  • Welke voorwaarden eraan verbonden zijn
  • Wat we verstaan onder 'een buurtgerichte invulling'.

Geïnteresseerd?

Vermeld bij je inschrijving welk tijdstip je kiest: dinsdag 12 maart (15-18 uur) of donderdag 14 maart (16-20 uur).

Tijdens dit moment op donderdag 21 maart om 19 uur kunnen de verschillende kandidaat-gebruikers met elkaar in contact komen om eventuele samenwerkingsverbanden te verkennen.

Hoe gaat het verder?

Kandidaten die een dossier (in grote lijnen) indienen, zijn aanwezig op de dialoogtafels met buurtbewoners op zaterdag 1 juni, van 9.30 tot 12.30 uur (in de Louisazaal van Buurtcentrum Lousbergs). Daar kunnen ze een beknopte presentatie over hun project geven en eventuele vragen van bewoners beantwoorden. De feedback van de buurtbewoners kan door de jury meegenomen worden. Ben je als buurtbewoner geïnteresseerd om aan deze dialoogtafels de plannen te ontdekken en je mening te geven? Welkom! Bevestig je komst per mail of telefonisch op het nummer 09 266 88 60. 

Vervolgens stellen kandidaat-gebruikers hun project voor op de jury van maandag 10 juni. Deze jury bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten, een wijkbewoner en een bewoner/gebruiker van de locatie.   

Deze beoordeling houdt rekening met het voorstel van invulling (waarbij een positieve impact op het park, de buurt en de wijk een grote meerwaarde is), het goed beheer van het gebouw en het faciliteren van buurtgerichte initiatieven.

De toewijzing van de invulling gebeurt door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op donderdag 27 juni.

Na de toekenning is het mogelijk om het dossier verder te verfijnen in overleg met de Dienst Ontmoeten en Verbinden