All Digital Award voor Toolbox ‘Digitaal Inclusieve Wijk’

De Gentse e-inclusiewerking kreeg in Zagreb de All Digital Award voor Best Digital Resource voor de Toolbox 'Digitaal Inclusieve Wijk'.

All Digital Award 2023

All Digital reikt jaarlijks 3 awards uit aan initiatieven over heel Europa die aan digitale inclusie werken en digitale innovatie mogelijk maken. Tijdens de uitreiking op 26 september heeft het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ de award voor Best Digital Resource in de wacht gesleept. All Digital koos voor dit project omwille van de vernieuwende insteek, de samenwerking tussen 3 centrumsteden (Gent, Antwerpen & Kortrijk), de schaalbaarheid en onmiddellijke inzetbaarheid in andere gemeenten en organisaties, zowel in Vlaanderen als in Europa.

Het project

De e-inclusiewerking van Gent, Antwerpen en Kortrijk werkten met Digitaal Inclusieve Wijk 2 jaar lang samen om een toolbox met inspirerende praktijken te ontwikkelen. In een eerste fase werden expertise en ervaring samengebracht om het concept 'Digitaal Inclusieve Wijk' uit te tekenen. Het concept steunt op 5 cruciale pijlers: Toegang tot digitale toestellen en internet; individuele ondersteuning; ondersteuning in groep; digitale oefenkansen en coördinatie en communicatie. Daarna testte elke stad het concept met 28 concrete acties in enkele wijken. Via permanente evaluatie werd het concept telkens verder bijgestuurd. Het resultaat is een toolbox met methodieken waarmee andere gemeenten en organisaties aan de slag kunnen. De toolbox bevat 28 actiebladen, een poster die de 5 pijlers toelicht, een overzicht van de acties en een inspiratiegids.

Het project en de toolbox kwamen er dankzij een samenwerking tussen District09, Stad Gent, Stad Antwerpen, Stad Kortrijk, Saamo, Elegast, VVSG, Mediawijs, en met de financiële steun van het ING-fonds voor een digitalere samenleving.

De 500 fysieke toolboxen die gratis ter beschikking gesteld werden, waren na één jaar allemaal de deur uit. De online versie blijft nog steeds beschikbaar via digitaalinclusievewijk.be en krijgt regelmatig een update.