Graffiti en wildgeplakte affiches

In verzorgde steden horen illegale graffiti, wildgeplakte affiches en zelfklevers niet thuis. Je kan een melding doen om ze te verwijderen.

graffiti op gevel van huis

Propere straten en nette gevels maken van Gent een aangename stad om in te wonen, te werken of te bezoeken. Ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers op plekken waar die niet horen, geven een verloederde indruk.

Het Gentse stadsbestuur pakt dit probleem op 3 manieren aan: 

1. Daders opsporen en sanctioneren

Graffiti aanbrengen zonder toestemming van de eigenaar is strafbaar volgens het politiereglement. Dat geldt ook voor wildplakken. Ook op het trottoir zijn graffiti, affiches of zelfklevers niet toegelaten. De overtreder moet alle kosten voor de verwijdering terugbetalen aan de Stad Gent.

2. Ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers verwijderen

Op privé domein

  • Ben je eigenaar of bewoner van een pand waarop graffiti, affiches of zelfklevers zijn aangebracht, dan kan je die gratis door de Stad Gent laten verwijderen.
  • Wij raden aan om van de graffiti, affiches of zelfklevers ook aangifte te doen bij de Lokale Politie.
  • Ten slotte kan je zelf ook bordjes "Verboden aan te plakken" ophangen. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij de Stadswinkel.

Op het openbaar domein

Zie je graffiti op het openbaar domein, bv. op een elektriciteitskast, dan kan je dat melden via dit formulier. Afhankelijk van de plaats verwijdert de Stad zelf de graffiti of geeft ze de melding door aan derden (bv. De Lijn, Farys, ...).

3. Legale aanplakborden en graffitiprojecten

In de strijd tegen graffiti en wildplakken zet de Stad in op sensibilisering en bieden we legale mogelijkheden:

  • Op heel wat locaties heeft de Stad Gent aanplakborden voor vrije affichage. Per bord mag je maximaal 1 affiche per evenement plakken. We maken de borden schoon op elke eerste en derde vrijdag van de maand. De locaties van de aanplakborden kan je opvragen bij Gentinfo of downloaden.
  • In de Werregarenstraat, onder het Keizersviaduct, aan de Koopvaardijlaan en de Denderlaan kunnen creatievelingen vrij graffiti spuiten. De graffiti mag je alleen aanbrengen op de daarvoor bestemde muur. 
    Respecteer de (nacht)rust van de omwonenden.
    Voorstellen voor nieuwe graffitimuren zijn steeds welkom.
  • Met een jaarlijkse graffiti-jam, opdrachten en workshops voor beginners geven de Stad Gent en Graffiti vzw artiesten een steuntje in de rug. Meer info hierover op de webstek van Graffiti vzw.

Meer weten?