Hellende vlakken: hoe aanvragen en verkrijgen

Lees onder welke voorwaarden Gentse handelaars een hellend vlak kunnen krijgen om hun zaak toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers.

Waar gaat het over?

Gentse handelaars kunnen onder specifieke voorwaarden voor hun winkel of horecazaak een hellend vlak aanvragen om hun zaak toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen met een rollator of buggy. 

Een hellend vlak is een eerste stap. Vaak zijn meer structurele ingrepen nodig om een handelszaak echt goed en duurzaam toegankelijk te maken.

Toekenningscriteria

Als de zaak voldoet aan onderstaande criteria, vraagt de toegankelijkheidsambtenaar  een vergunning aan in naam van de aanvrager.

1. Dorpel

De dorpel mag maximaal 20 cm hoog zijn en er mag slechts 1 trede zijn.
Als er meerdere treden zijn die toegang geven tot het pand of er is een dorpel van meer dan 20 cm hoog, dan is de aanvraag niet ontvankelijk. 

2. Waar?

Om te bepalen waar de hellende vlakken kunnen blijven liggen tijdens de openingsuren, past Stad Gent dezelfde afspraken toe als bij het terrasreglement:

A. Binnen het autovrij gebied

  • De obstakelvrije doorgang is minimum 4 meter breed.
  • Als er een tramlijn in de straat ligt, bedraagt de afstand tussen het einde van de helling en de dichtstbijzijnde tramrail minimum 2,50 meter. 

B. Buiten het autovrij gebied 

  • Bij een voetpad smaller dan 2,20 meter: de obstakelvrije ruimte is minstens 1,20 meter.
  • Bij een voetpad breder dan 2,20 meter: de obstakelvrije ruimte is minstens 1,50 meter.

In een (woon)erf of wanneer er geen trottoir aanwezig is, gelden dezelfde vereisten als binnen het autovrij gebied.  Een bredere doorgang kan opgelegd worden op plaatsen met intensief voetgangers-, fiets- of ander verkeer, of om de bereikbaarheid van fietsstallingen, haltes van het openbaar vervoer of andere voorzieningen van openbaar nut te verzekeren.

C. Binnen een vergund terras

  • Het hellend vlak past binnen de contouren van het terras en respecteert de obstakelvrije doorgang zoals vergund. 

3. Wanneer?

  • Vergunde hellende vlakken mogen enkel gelegd worden tijdens de openingsuren.
  • Niet-vergunde hellende vlakken (die dus niet voldoen aan de voorwaarden uit punt 2) mogen enkel uitgelegd worden op vraag, en moeten na gebruik terug binnen gelegd worden. 
  • Enkel hellende vlakken die binnen een terraszone liggen – en zo geen struikelgevaar vormen - mogen ook buiten de openingsuren blijven liggen.
  • De hellende vlakken mogen enkel liggen op de daartoe vergunde plek.

Hoeveel kost het?

Het hellend vlak is gratis.

Deze schenking van hellende vlakken is een eenmalig initiatief. Als je pand voldoet aan alle criteria kan je een hellend vlak aanvragen en dit zolang de voorraad strekt. Het is een volledige gratis en heffingvrije  actie.

Hoe aanvragen en verkrijgen?

Als je interesse hebt in een gratis hellend vlak voor je zaak, vul dan dit formulier in.  

Wat na de aanvraag?

De aanvraag wordt gescreend door de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent. Als je voldoet aan de voorwaarden vraagt de toegankelijkheidsambtenaar een vergunning aan in naam van de aanvrager. Door je kandidaat te stellen voor een gratis helling, ga je akkoord dat de toegankelijkheidsambtenaar een vergunning voor je zaak aanvraagt.

Hellende vlakken: hoe aanvragen en verkrijgen