DSC_7122_groter.jpg
MSOC Gent

Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC Gent)

Medisch Sociaal Opvangcentrum Gent biedt laagdrempelige multidisciplinaire hulpverlening voor gebruikers van illegale drugs.

Opgelet : tijdens de zomermaanden juli, augustus en september sluit het MSOC op woensdag om 17:45

 

 

Wat doet het centrum?

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) is een ambulante werking die laagdrempelige multidisciplinaire hulpverlening biedt voor gebruikers van illegale drugs.

Het MSOC biedt medische en/ of psychosociale begeleiding en/ of advies. Het doel van het behandelingsprogramma is het verbeteren van de lichamelijke, psychische en sociale situatie van de gebruiker en zijn/ haar omgeving, om uiteindelijk het druggebruik te beperken of te stoppen.

Het centrum hecht er veel belang aan dit te doen op het tempo van de cliënt en vanuit een motiverende aanpak. Het is hierbij de bedoeling de kansen en mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk te versterken.

Doelgroep

U kunt in MSOC Gent terecht als u aan de volgende criteria voldoet:

 • U bent achttien jaar of ouder.
 • U bent minstens één jaar afhankelijk van een of meerdere illegale drugs.
 • Er is sprake van zeer langdurige en ernstige problemen die zich uiten op allerlei levensdomeinen: gezondheid, wonen, werken, inkomen, administratie, relaties, justitie.

MSOC Gent biedt enkel ambulante hulpverlening, u kunt bij ons dus niet verblijven.

Aanmelding en intake

Kandidaten voor het programma kunnen zich elke werkdag aanmelden via ons algemeen telefoonnummer, 09 223 46 44, of kunnen in persoon langskomen tijdens de openingsuren.

In een eerste gesprek bekijken we of u in aanmerking komt voor een verdere medische en/ of psychosociale opvolging. Indien we beslissen om de begeleiding in het MSOC op te starten, plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek. Zoniet, stellen we alles in het werk om een gepaste doorverwijzing naar een ander centrum te maken.

Tijdens de opstartfase wordt er van de cliënt verwacht dat hij/ zij zich dagelijks aanmeldt in het centrum.

Werking

Samen met de cliënt zal het centrum proberen het druggebruik en de schadelijke gevolgen ervan te beperken of te stoppen. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en op basis van zijn of haar noden en mogelijkheden.

 • Meestal gebruiken we methadon om de verslaving aan heroïne op te vangen. We streven naar een dosis, aangepast aan elke cliënt.
 • We onderzoeken de lichamelijke gevolgen van het druggebruik en behandelen deze indien mogelijk.
 • Het MSOC heeft een actief vaccinatieprogramma voor hepatitis B en werkt samen met de gespecialiseerde centra voor behandeling van HIV en hepatitis C.
 • We volgen eventuele psychiatrische problemen op.
 • We maken tijd en ruimte voor de begeleiding van de cliënt op de belangrijkste levensterreinen (huisvesting, tewerkstelling, justitie, sociale zekerheid, kinderzorg, relaties,…).
 • Het centrum werkt ook in crisissituaties gericht naar mogelijke oplossingen.

MSOC Gent is ingebed in het bredere drugshulpverleningsnetwerk van de Gentse regio en werkt intensief samen met andere medische en sociale hulpverlenende instanties in het Gentse.

Team

Het MSOC team bestaat uit vijf artsen, drie verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, sociaal culturele werkers, administratieve medewerkers, drie projectmedewerkers, een psychosociale coördinator en de directie.

Project Spuitenruil

Het project spuitenruil coördineert Spuitenruil in Gent en Oost-Vlaanderen. Alle mogelijke diensten die in contact komen met injecterende gebruikers en/of zwerfspuiten kunnen contact opnemen met het project spuitenruil voor informatie, advies,…

Het MSOC is een spuitenruilpunt waar injecterende gebruikers (zowel cliënten als niet-cliënten) tijdens de openingsuren anoniem terecht kunnen voor steriel injectiemateriaal en allerlei informatie over injecterend druggebruik, met als doel de schade van injecterend druggebruik te verminderen.

KDO (kinderen & drugverslaafde ouders)

KDO is een gratis, vrijwillig en laagdrempelig project voor (ex-) drugverslaafde ouders met kleine kinderen (tot 12 jaar) en zwangere vrouwen.

Wij bieden een intensieve ondersteuning aan (toekomstige) mama’s en papa’s in Oost-Vlaanderen.

Zwanger zijn of het opvoeden van een kind is een boeiende ervaring maar ook een hele klus. Dat is zeker zo wanneer iemand kampt met een drugprobleem.

Druggebruik en ouderschap roept bij veel mensen vragen op. Ook hulpverleners reageren soms onwennig. Soms weten (toekomstige) ouders niet meer bij wie ze terecht kunnen …

KDO biedt een luisterend oor en hulp op maat. Door middel van huisbezoeken bieden we hulp aan in de leefomgeving van de cliënt. We gaan samen met de cliënt op zoek naar antwoorden & oplossingen.

Voor meer informatie omtrent KDO kan u contact opnemen met Fabienne Vandensteen:
Fabienne.Vandensteen@stad.gent
0477/82.06.14

 

MSOC praktisch​

 

Gewad 13, 9000 Gent

Tel 09 223 46 44,

Fax 09 223 94 31

msoc@stad.gent

 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer

 • Tram 4 (halte Geldmunt)
 • Tram 1 (Halte Gravensteen)

 

Openingsuren

 

Maandag

9.30 – 13 uur

14 – 17.45 uur

Dinsdag

9.30 – 13 uur

15 – 17.45 uur

Woensdag

9.30 – 13 uur

14 – 18.45 uur

Woensdag maanden juli, augustus en september 

9.30 – 13 uur 14 – 17.45 uur

Donderdag

9.30 – 13 uur

15 – 17.45 uur

Vrijdag

9.30 – 13 uur

14 – 17.45 uur

Zaterdag

Zondag

10.30 - 12.15 uur

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Binnen deze uren kunt u steeds met of zonder afspraak bij ons terecht. Er is een wachtdienst dat wordt verzorgd door de artsen, bestemd voor cliënten en andere hulpverleners uit het netwerk.

 

Antennewerkingen

 

Het MSOC richt zich op de regio van Gent en omgeving. Het heeft eveneens antennewerkingen in Sint-Niklaas, Lokeren en Zele.

Plaats Adres Telefoonnummer Openingsuren Dokter ter plaatse
Lokeren

Lepelstraat 4

9160 Lokeren

03/ 778 60 34

donderdag van 10 tot 13 uur

en van 17 tot 19 uur

Dokter Joos, B.
Zele

Lokerenbaan 43

9240 Zele

0477 20 23 11 donderdag van 19 tot 20.30 uur Dokter Walraet, J.
Sint-Niklaas

Abingdonstraat 99 (Welzijnshuis)

9100 Sint-Niklaas

03/ 778 60 34

donderdag van 14 tot 16u30 uur

 

Dokter Joos, B.