Kom op tegen discriminatie en racisme

Racisme en discriminatie zijn nooit goed te praten. Ontdek wat de Stad Gent zoal doet en hoe jij zelf kan helpen.

Meld racisme en discriminatie 

Was je getuige van racisme of ben je zelf gediscrimineerd, blijf er dan niet mee zitten. Meld het aan Unia, een onafhankelijke, openbare instelling voor gelijke kansen en tegen discriminatie. 

Meer info over UNIA

Bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kan je dan weer terecht met een melding van discriminatie op basis van geslacht. Transpersonen en Intersekse personen kunnen er eveneens terecht met een melding gerelateerd aan genderidentiteit, -expressie en seksekenmerken.

32 acties om racisme en discriminatie te bestrijden

Stad Gent investeert al jaren in een sterk antidiscriminatie- en antiracismebeleid, dit als een van de voortrekkers binnen de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR).

Het 'Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025' bouwt verder op het vorige actieplan (2015-2019) en beschrijft in 32 acties hoe de Stad Gent structureel racisme en discriminatie actief wil bestrijden. De aandacht gaat prioritair naar de levensdomeinen werk, onderwijs en wonen, het bestrijden van discriminatie in het nachtleven en veiligheid.

Een greep uit het actieplan:

  • Stad Gent biedt bijvoorbeeld omstaandertrainingen aan om adequaat te leren reageren op grensoverschrijdend gedrag. Deze trainingen starten in het najaar 2021.
  • Stad Gent gaat in zee met VUB en UGent om de professionaliteit van politiecontroles te onderzoeken. Een universitair team onderzoekt het effect van het 'handelingskader' dat politiemedewerkers richtlijnen geeft over identiteitscontroles. Dit onderzoek start ook in het najaar 2022.
  • Met het project Safer Cities sloegen Plan International en Stad Gent de handen in elkaar om de strijd aan te gaan met seksuele intimidatie.


Samenwerking met diensten, adviesraden en stakeholders

Dit actieplan kwam tot stand in samenwerking met vele verschillende stadsdiensten, adviesraden en andere stakeholders: Dienst Preventie voor Veiligheid, Dienst Economie, Dienst Werk, Dienst Wonen, Departement HR, Stedelijk Onderwijs Gent, Onderwijscentrum Gent, Politie Gent, Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De regie en coördinatie is in handen van Dienst Lokaal Sociaal Beleid.