Kom op tegen discriminatie en racisme

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie of racisme? Waar kan je terecht? En wat doet Stad Gent zoal om discriminatie te bestrijden?

Meld racisme en discriminatie 

Heb je discriminatie of haatboodschappen beleefd, gezien of gehoord? Of wil je advies vragen? Blijf er niet mee zitten. Je kan hiervan (online) melding doen.

De organisaties hieronder informeren je over je rechten. Ze luisteren en registreren je verhaal en zoeken, indien jij dit wenst, samen naar een oplossing.

 • Unia
  Meld discriminatie die te maken heeft met federale materie (bv. arbeid, haatmisdrijf, openbaar treinvervoer)
  Lees meer
 • Vlaams Mensenrechteninstituut
  Meld discriminatie die te maken heeft met Vlaamse materie
  (bv. huisvesting, onderwijs, cultuur, sport, welzijn en gezondheid)
  Lees meer
 • Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
  Meld discriminatie die te maken heeft met gender, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken.
  Lees meer
 • Meldpunten klokkenluiders
  Personen die een werkrelatie hebben met de Stad Gent, OCMW Gent of één van de verzelfstandigde agentschappen kunnen een vertrouwelijke melding doen in geval van inbreuken. Personeelsleden vinden alle informatie over het intern meldpunt en de procedure ook op het intranet (Mia).

Ook Stad Gent strijdt actief mee tegen discriminatie en racisme

Stad Gent investeert al jaren in een sterk antidiscriminatie- en antiracismebeleid, dit als een van de voortrekkers binnen de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR).

Het 'Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025' bouwt verder op het vorige actieplan (2015-2019) en beschrijft in 32 acties hoe de Stad Gent structureel racisme en discriminatie actief wil bestrijden. De aandacht gaat prioritair naar de levensdomeinen werk, onderwijs en wonen, het bestrijden van discriminatie in het nachtleven en veiligheid.

Een greep uit het actieplan:

 • Stad Gent biedt bijvoorbeeld omstaandertrainingen aan om adequaat te leren reageren op grensoverschrijdend gedrag.
 • Stad Gent ging in zee met VUB en UGent om de professionaliteit van politiecontroles te onderzoeken. Een universitair team onderzocht het effect van het 'handelingskader' dat politiemedewerkers richtlijnen geeft over identiteitscontroles. Dit onderzoek is afgerond in maart 2023.
 • Met het project Safer Cities sloegen Plan International en Stad Gent de handen in elkaar om de strijd aan te gaan met seksuele intimidatie.


Samenwerking met diensten, adviesraden en stakeholders

Dit actieplan kwam tot stand in samenwerking met vele verschillende stadsdiensten, adviesraden en andere stakeholders: Dienst Preventie voor Veiligheid, Dienst Economie, Dienst Werk, Dienst Wonen, Departement HR, Stedelijk Onderwijs Gent, Onderwijscentrum Gent, Politie Gent, Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De regie en coördinatie is in handen van Dienst Lokaal Sociaal Beleid.