braderie-180531-13-54-39-LEYLAHESNA-EQ7B0011-LOWRES.jpg
Braderie Publique

Braderie Publique: info voor handelaars

Braderie Publique is de jaarlijkse megabraderie in Gent.

Elk voorjaar gaat de braderie door in het centrum van de stad gedurende 4 dagen, van donderdag tot en met zondag. In 2023 is dat van donderdag 1 tem zondag 4 juni. 

PuurGent staat in voor de organisatie van Braderie Publique. In één lang weekend toveren we de binnenstad om tot één grote braderie.

Onderstaande informatie heeft betrekking op de editie van 2022, maar biedt een overzicht van wat je hier ook voor de komende editie zal kunnen vinden. 

Wie kan deelnemen?

Alle handelaars met een handelszaak in één van de braderiestraten (overzicht deelnemende straten) kunnen GRATIS deelnemen aan Braderie Publique (zie ook op het kaartje).

Als je niet deelneemt aan Braderie Publique, mag je jouw plaats op het openbaar domein niet (onder)verhuren of ter beschikking stellen aan derden.

Wat mag je uitstallen?

Controleer vooraf welke uitstalling je in jouw straat mag plaatsen, dat vind je terug in het overzicht deelnemende straten.

Om veiligheidsredenen is in enkele straten enkel inpandige deelname mogelijk. Wie enkel inpandig mag organiseren kan ook kiezen voor een lege plek.

Hou wel rekening met enkele belangrijke spelregels voor jouw uitstalling (op het openbaar domein):

  • In verkeersvrije straten: voorzie steeds 4 meter obstakelvrije doorgang
  • In straten met verkeer: plaats je kraam of rek op het voetpad en hou minimum 1,5 meter vrij
  • Als je enkel inpandig je verkoop organiseert, hoef je hier geen rekening mee te houden.

Neem jij ook deel?

Schrijf in via deze link: (link nog op komst)

We houden je na inschrijving verder op de hoogte van alle praktische zaken zodat je zorgeloos kan deelnemen.

Opgelet. Late inschrijvers (na 15 mei) vragen we om ons, naast de reguliere inschrijving via het formulier, ons ook via mail (puurgent@stad.gent) te informeren. Zo kunnen we je zo efficiënt mogelijk verder helpen.

Waarom werken we met inschrijvingen?

Dit is nodig om de vergunningen tijdig aan te vragen en alle communicatie goed te plannen. Op basis van de inschrijvingen worden ook de braderiestraten voor komende jaren vastgelegd.

Twijfel je nog?

Dan raden we aan om alvast in te schrijven (zonder verplichting tot deelname), zodat we de vergunning in orde kunnen brengen en de communicatie kunnen plannen. Wanneer je later besluit om niet mee te doen, volstaat het om ons zo snel mogelijk een mailtje te sturen.

Meer info of bijkomende vragen?

Neem contact met ons op puurgent@stad.gent.

Maak mee promotie voor Braderie Publique

Download hier het social pakket om mee aan de slag te gaan op social media:

Alle deelnemers die zich inschreven voor 16/05 ontvangen op 19/05 een promopakket. Niet ontvangen of later ingeschreven? Extra materiaal nodig? Neem dan contact met ons op via puurgent@stad.gent.

Aangepaste verkeersregeling

INFO 2022 - UPDATE 2023 VOLGT IN VOORJAAR 2023

Er is een aangepaste verkeersregeling vanaf don. 2 tot zon. 5 juni met omleidingen en verkeervrije straten (zie plannetje).

Een aantal aandachtspunten i.v.m. de verkeersvrije straten:

  • Leveranciers, aannemers e.d. tijdig verwittigen: leveringen kunnen in deze periode tot 9u00 doorgaan.
  • Vanaf 9u00 tot 19u00 (op zondag tot 20u00) worden de verkeersvrije straten afgesloten, ook voor houders van vergunning autovrijgebied.

Er zijn ook gevolgen voor de afvalophaling. IVAGO vraagt om een doorgang van minstens 4 meter vanaf 19u00 (op zondag na 20.00 uur) tot 9u00 's morgens.

Opgelet: Omzetting Eur. Omnibusrichtlijn - gevolgen prijszetting tijdens braderie 2022

De snelle opkomst van e-commerce heeft ertoe geleid dat de wetgeving rond consumentenbescherming aan een grondige update toe was. De Europese regelgever komt daaraan tegemoet met de Omnibusrichtlijn, die zorgt ervoor dat de consumentenrechten beter afgestemd zijn op de nieuwe realiteit. De omzetting daarvan naar Belgische recht trad al op 28 mei 2022 in werking.

Een bijkomende vernieuwing is dat verkopers bij prijsverminderingen voortaan steeds de referentieprijs moeten weergeven, om consumenten te behoeden voor misleidende kortingen. De referentieprijs is de laagste prijs die werd toegepast in de periode van minimaal dertig dagen voor die prijsvermindering. Die verplichting moet een einde maken aan de praktijk waarbij de prijszetting van producten eerst kunstmatig verhoogd wordt, om dan kortingen te geven, die in werkelijkheid neerkomen op de oorspronkelijke basisprijs. Die nieuwe plicht bemoeilijkt echter de organisatie van braderieën, want die vinden vaak plaats in de periode voorafgaand aan de solden. De lage prijzen tijdens de braderie moeten immers als referentieprijs worden weergegeven tijdens de soldenperiode die op de braderie volgt. Dat is minder van belang als het gaat over collecties van voorbije seizoenen of jaren (destockage), maar is wel erg van belang voor de huidige collectie.

Mode Unie bekeek alle mogelijkheden en kwam tot de conclusie dat koppelverkoop buiten deze nieuwe wetgeving valt. Wil je tijdens de solden toch nog korting op je huidige collectie geven, zoals je dit vroeger deed, dan kan dit als je tijdens de braderij koppelverkoop toepast. Koppelverkoop valt immers niet onder de nieuwe richtlijn, deze telt niet mee voor de “30-dagen-op voorhand-referentieprijs”.

Bron: https://modeunie.be/2022/03/18/het-geven-van-korting-tijdens-de-solden-verandert-binnenkort-als-je-korting-geeft-tijdens-de-braderij-lees-hier-alle-info-en-verneem-ook-welke-mogelijkheden-er-zijn-om-de-soldenkorting-toch-te-behoud/

 

Wat betekent dit concreet voor jou?

  • Als je tijdens de braderie korting geeft op de huidige collectie zonder koppelverkoop toe te passen, dan is die lagere prijs de referentieprijs waarmee je de solden ingaat.
  • Items uit huidige collectie of van voorbije seizoenen of jaren (destockage), die je ook in de solden wil aanbieden, kan je tijdens de braderie best via koppelverkoop aan een lagere prijs (korting) aanbieden. Door koppelverkoop toe te passen omzeil je de nieuwe wetgeving.
  • Items uit collecties van voorbije seizoenen of jaren (destockage), die je niet zal aanbieden tijdens de solden, kan je tijdens de braderie aan kleine prijsjes verkopen zonder koppelverkoop toe te passen.