braderie-180531-13-54-39-LEYLAHESNA-EQ7B0011-LOWRES.jpg
Braderie Publique

Braderie Publique: info voor handelaars

Braderie Publique is de jaarlijkse megabraderie in Gent die dit jaar plaats vond eind augustus.

Overzicht deelnemende straten

Volgende straten namen deel aan de braderie. Voor de uitgebreide inplanningsplannen gelieve de documenten te raadplegen onderaan deze pagina. 

 

Voorwaarden deelname

Alle handelaars binnen de braderiezone kunnen deelnemen aan Braderie Publique. Je hoeft dus geen lid te zijn van een dekenij. De enige voorwaarde is dat je jouw uitstalling plaatst volgens het goedgekeurde plan dat je hier kan raadplegen.

Hou alvast rekening met de volgende principes:

  • In straten zonder verkeer: 4m obstakelvrije doorgang vanaf de as van de straat.
  • In straten met verkeer: kraampjes op het voetpad, met de rug naar de straatkant en steeds 1,5 m vrijhouden.
  • Elke handelaar wordt geacht het kraam te plaatsen voor de eigen gevel en doet dit op basis van de plannen die zijn goedgekeurd door het college. Inbreuken op het Politiereglement betreffende de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, en de bepalingen van de GAS-codex in het algemeen, kunnen worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete.
  • De uren van de braderie komen overeen met de gangbare openingsuren (10-18u)

Als je niet deelneemt aan Braderie Publique, kan je jouw plaats op het openbaar domein NIET(onder)verhuren of ter beschikking stellen aan derden.

Inschrijven?

Om de maatregelen die we moeten nemen in het kader van veiligheid, drukte,… zo efficiënt mogelijk inplannen werd er dit jaar gewerkt met inschrijvingen. In totaal werden 132 kraampjes geplaatst en namen 9 handelaars van buiten de braderiezone lege plaatsen in. 

Invulling lege plaatsen

Doorheen de Braderiezone waren er lege plekken om in te vullen.

Definitie van een lege plek:

  • Een plein, een straat in het braderiegebied waar geen handel of horeca gevestigd is en als sfeerbreker aanvoelt.
  • De beschikbare publieke ruimte voor een leegstaand handelspand dat i.f.v. Braderie Publique vergund is.

Wie kan zo'n lege plek invullen? Hier passen we volgend cascadesysteem toe:

  1. Handelaar in de straat
  2. Handelaar in de omliggende straten binnen de betrokken sfeergebieden in de cluster of handelaar in de omliggende straten binnen de cluster
  3. Handelaar uit Gent
  4. Handelaar extern

Speciaal voor Braderie Publique werd een extra koopzondag ingezet op 29 augustus.

 

Verkeersregeling

Vanaf donderdag 26 juni geldt een andere verkeersregeling.
Een omleidingskaart vind je hieronder.

Verkeer uit de Korte Meer en Hoornstraat volgen een plaatselijke omleiding en verlaten de stad via Jakobijnenstraat – Onderbergen.  

Verkeersomleiding Braderie Publique

Bekijk de verkeersregeling tijdens de braderie PDF (17.1 MB)