Gloednieuw datacenter verwarmt straks mee Stadskantoor

De Stad Gent bouwt samen met District09 twee nieuwe, moderne datacenters die de oude zullen vervangen.

De Stad Gent bouwt samen met District09 twee nieuwe, moderne datacenters die de oude zullen vervangen. De bouw van het datacenter op de site Campus Prins Filip is aan de gang, het andere datacenter komt nog dit jaar in het oude bibliotheekgebouw, dat deel zal uitmaken van het nieuwe Stadskantoor. De warmte van de servers zal er gebruikt worden voor warm water en verwarming.

In totaal 10.000 gebruikers

Dagelijks rekenen de stads- en politiediensten, de brandweerzone en alle stadsscholen op een vlotte werking van hun IT-systemen. Deze groep van 10.000 gebruikers werkt daarvoor met de gecentraliseerde datacenterinfrastructuur van District09. Aangezien de huidige datacenters niet langer voldoen aan de hedendaagse noden, werd beslist om twee nieuwe datacenters te bouwen en uit te rusten met de modernste infrastructuur voor stroomvoorziening en koeling. De oude datacenters worden uit dienst genomen.

Performant, stabiel en ecologisch

De Stad Gent bouwt één datacenter op de site Campus Prins Filip. Die nieuwbouw zal 318 vierkante meter groot zijn en zal operationeel zijn in 2021. Het tweede datacenter wordt opgetrokken in het oude bibliotheekgebouw op de site Zuid, dat na renovatie deel zal uitmaken van het toekomstige Stadskantoor. Dat datacenter, in een ruimte van 201 vierkante meter, zal nog dit jaar operationeel zijn. De twee datacenters zullen de fundamenten vormen van een performante, hoog beschikbare en stabiele IT-infrastructuur.

Bij de bouw van beide datacenters zijn de meest ecologische principes toegepast. De warmte van de servers wordt bijvoorbeeld gerecupereerd om het oude bibli­o­theek­ge­bouw van warm water en verwarming te voorzien.

Annelies Storms , schepen van Facility Management

Werken

De voorbereidende werken voor de bouw van het datacenter op de site Campus Prins Filip zijn begin januari van start gegaan. Het verouderde elektriciteitsgebouw is bijna volledig gesloopt. Een klein deel van het gebouw blijft in de eerste fase staan om elektriciteit op de campus te garanderen. In de tweede fase verhuist de elektriciteitscabine naar de nieuwbouw en zal het kleinere deel van het elektriciteitsgebouw ook gesloopt worden. De verhuis van de datacenterinfrastructuur is voorzien in 2021. De Stad Gent investeert ongeveer 2.275.000 euro in de twee nieuwe datacenters.

De stad Gent zet de komende jaren sterk in op de digitalisering van de stads­ad­mi­ni­stra­tie en smart city-oplossingen in het openbaar domein. Een stabiele, betrouwbare en veilige ICT-omgeving is daarvoor essentieel. De bouw van de twee gloednieuwe en ecologische smart datacenters is noodzakelijk om de goede werking van een moderne stads­or­ga­ni­sa­tie mogelijk te maken.

Sofie Bracke , schepen van Digitalisering