Toekomstbeeld brug Watersportbaan - Ontwerp: Ney & partners
Toekomstbeeld brug Watersportbaan - Ontwerp: Ney & partners

Project Watersportbaan: nieuwe fiets- en wandelbrug

Een slim ontworpen fiets- en voetgangersbrug over de Watersportbaan maakt van Gent nog meer een fietsvriendelijke stad.

Project in ’t kort

In uitvoering
Watersportbaan - Ekkergem
Wegenwerken

Belangrijke schakel in het 'Westerringspoor'

De nieuwe fiets- en wandelbrug over de Watersportbaan vormt een belangrijke schakel binnen de hoofdfietsroute 'Westerringspoor'.

 • Ze sluit aan op het fietspad aan de Papiermolenstraat en het Alice Béviairepad aan Malem.
 • In het verlengde van het Alice Béviairepad gaat de nieuwe brug over het water waar ze uitkomt op de Zuiderlaan. Daar kunnen voetgangers en fietsers hun weg verderzetten via de Strandlaan en zo aansluiten op het fietspad in de Vissersdijk.
 • De brug vormt het sluitstuk van één doorlopende fietsverbinding vanaf de Bloemekenswijk tot aan de Blaarmeersen en het station Gent-Sint-Pieters.
 • Er wordt verwacht dat per dag meer dan 3.000 fietsers en voetgangers gebruik zullen maken van de brug.

Een veilig ontwerp binnen de bestaande omgeving

 • De omgevingsaanleg is, net zoals de brug zelf, functioneel verfijnd en geeft voorrang aan maximale toegankelijkheid, zichtbaarheid en veiligheid.
 • Het ontwerp houdt rekening met een maximale zichtbaarheid van alle weggebruikers op elk punt van, naar en op de brug.
 • De brug is zeven meter breed en waaiert aan beide uiteindes wat uit. Veilige oversteekzones voor fietsers en voetgangers maken een  comfortabele aansluiting mogelijk op de Noorderlaan en Zuiderlaan.

De brug heeft een open structuur en is makkelijk te onderhouden

 • Het ontwerp van de brug houdt rekening met het mooie zicht over de Watersportbaan in de richting van de stad. De structuur van de brug is open en sober.
 • Alle onderdelen zijn vlot toegankelijk. Zo kan de brug ook makkelijk worden onderhouden en geïnspecteerd.
 • De zijplaten of flenzen van de stalen draagstructuur zijn niet over de gehele lengte even hoog. Ze worden bovendien voorzien van een reeks verticale openingen. Zo krijgt de brug haar optimale structuur, is ze een stuk lichter en ontstaan er panoramische doorzichten vanop de brug.

Timing en budget

 • De start van de werken is gepland in maart 2023 en begin 2024 zou de brug klaar moeten zijn, onder voorbehoud van onvoorziene weers- en of werfomstandigheden.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid financieren de brug en de fietssnelweg voor het grootste deel via het fietsfonds. De Stad Gent en FARYS/TMVW nemen het overige deel en de aanpassingen aan Noorderlaan en Zuiderlaan op zich.

Locatie